3.5 Majkärrin luonnonsuojelualue, 3.6 Lillträskbergetin luonnonsuojelualue, 3.7 Lillträskin sarasuo

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

3.5 Majkärrin luonnonsuojelualue

03-05_majkarrin_luonnonsuojelualue.jpg

Majkärrin luonnonsuojelualue sijaitsee Keskuspuistossa Kuurinniityn asuinalueen eteläpuolella. Reilun viiden hehtaarin kokoisella alueella keskeistä ovat erilaiset suot, lähinnä monet eri korpityypit (mm. muurain- ja tervaleppäkorpi). Alueella on myös pieniä räme- ja nevalaikkuja. Suon ympäri kulkee polkuja, itse suo on vaikeakulkuinen.

3.6 Lillträskbergetin luonnonsuojelualue

03-06_lilltraskbergetin_luonnonsuojelualue.jpg

Välittömästi Majkärrin itäpuolella on 12,5 hehtaarin laajuinen Lillträskbergetin luonnonsuojelualue, jossa vallitsevat pääosin kallioiset metsät. Kallioalueiden välissä on kuusivaltaista sekametsää. Alueen kalliot ja metsät keloineen ja lahopuineen muodostavat ekologisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka arvoa lisää sen liittyminen Majkärrin suojelualueeseen.

3.7 Lillträskin sarasuo

03-07_lilltraskin_sarasuo.jpg Lillträskin sarasuo (Henttaansuo) Lillträskbergetin pohjoispuolella on laajuudeltaan yli 10 hehtaaria. Muinainen merenlahti on kuroutunut järvialtaaksi noin 3 000 vuotta sitten, minkä jälkeen se alkoi soistua. Lopullisesti järvi kasvoi umpeen vasta 1900-luvulla. Yli puolet suosta on luonnontilaista. Lillträskissä on useita suotyyppejä. Reunoilla ovat monenlaiset korvet tyypillisiä (mm. ruoho- ja heinäkorpi sekä nevakorpi), ja suon keskellä on saranevaa muutama hehtaari. Lillträskbergetin, Majkärrin ja Henttaansuon nevan muodostama alue on luonnonsuojelullisesti Keskuspuiston arvokkain luontokokonaisuus. Vastaavanlaisia suhteellisen luonnontilaisia kohteita on Etelä-Espoossa jäljellä hyvin vähän. 

3-5-7_keskuspuisto.jpg