3.1 Ritvan metsä, 3.2 Mössenkärrin niitty, 3.3 Keskuspuiston hiidenkirnut, 3.4 Rönnängen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

3.1 Ritvan metsä

03-01_ritvan_metsa.jpg

Keskuspuistoon on perustettu Espoon ensimmäinen perintömetsä vuonna 2006. Espoon kaupungin edesmenneen ympäristöpäällikön, Ritva Veijosen, mukaan nimetty metsä on 27 hehtaarin laajuinen. Alue sijaitsee Kuurinmetsässä, Sunan Alakallion, Mössenkärrin ja Rönnängenin välissä. Ritvan metsä on pääosin noin 90–110 -vuotiasta, edustettuina ovat niin lehtomaiset kuin kuivahkotkin kangasmetsät, lisäksi siellä on jonkin verran korpia. Perintömetsän suojelu perustuu Espoon kaupungin ja WWF:n (Maailman luonnonsäätiö) väliseen sopimukseen.

3.2 Mössenkärrin niitty
60.1909 ° P 24.6914 ° I

03-02_mossenkarrin_niitty.jpg

Pieni, puolen hehtaarin laajuinen perinneympäristö sijaitsee Mössenkärrin lammen pohjoispuolella. Aiemmin viljelykäytössä olleella Mössenkärrin niityllä kasvaa tavanomaisia niittylajeja, kuten mataroita ja huopaohdaketta.

Mössenkärrin lampi on tärkeä mm. monille hyönteisille ja linnuille. Siellä voi nähdä esim. harmaahaikaroita ja mustakurkku-uikkuja.

3.3 Keskuspuiston hiidenkirnut
60.1912 ° P 24.6948 ° I

03-03_keskuspuiston_hiidenkirnut.jpg Kaksi hiidenkirnua sijaitsee Mössenkärrin itäpuolella loivahkolla kalliolla ulkoilutien läheisyydessä. Luonnonmuistomerkkinä vuonna 1984 rauhoitetuista Keskuspuiston hiidenkirnuista toinen on hyvin säilynyt ja halkaisijaltaan lähes puoli metriä.

3.4 Rönnängen
60.1931 ° P 24.6989 ° I

03-04_ronnangen.jpg Rönnängen on entinen pelto, jota kaupungin vihertuotanto hoitaa niittynä. Alue on pääasiassa mesiangervovaltaista kosteaa niittyä. Pohjoisreunassa on kuivempaa ja siellä kasvaa mm. ahomansikkaa ja niittyleinikkiä. Perinneympäristön pinta-ala on kolme hehtaaria.
3-1-4_keskuspuisto.jpg