12.11 Kaitalammen aarnialue, 12.12 Kaitalammen muinaisranta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

12.11 Kaitalammen aarnialue

12-11_kaitalammen_aarnialue_1.jpg

Kaitalammen aarnialue on vähän yli 70 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue Vihdintien etelä- ja Kaitalammen länsipuolella. Aarnialue on pääosin luonnontilaisesti kehittynyt ja maisemallisesti näyttävä kokonaisuus. Korkeuserot ovat suuret. Maasto vaihtelee korkeista kallioista vetisiin suolaikkuihin ja kivisiin kangasrinteisiin sekä lehtomaisiin metsiin. Alueella on tehty havaintoja mm. ilveksestä.

Murroslaaksossa sijaitsevan pitkän ja kapean lammen itäpuoliset rantakalliot ovat jäätikön pyöristämiä. Lampea ympäröivät kalliot ovat granodioriittia. Kaitalammen kalliot lähiympäristöineen kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin.

Alueen pohjoisosassa on paikoitusalue, lammen rannoilla on laitureita, keittokatoksia sekä käymälöitä. Leveitä ulkoiluteitä on runsaasti lammen pohjoispään ympärillä ja joitakin polkuja muualla suojelualueella. Kosteissa kohdissa on paikoin myös pitkospuita.

12-11_kaitalammen_aarnialue_2.jpg

12.12 Kaitalammen muinaisranta
60.3200 ° P 24.6602 ° I

12-12_kaitalammen_muinaisranta.jpg Kaitalammen länsirannan tuntumassa sijaitsee muinaisranta, joka on osittain metsän peitossa. Rinteessä oleva todennäköisesti Yoldiameren aikainen rantakivikko koostuu noin puolen metrin kokoisista lohkareista.
12-11-12_kaitalampi.jpg