Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031

Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman valmistelu on aloitettu karttaan sinisellä viivalla rajatulla alueella. Suunnitelma sisältää kaupungin omistamia metsiä sekä niittyjä noin 900 hehtaaria, jotka näkyvät kartassa vihreinä alueina. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma sisältää tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä metsikkökuviokohtaiset luonnonhoidolliset toimenpiteet kymmenen vuoden ajanjaksolle 2021-2031.

Aluerajaus suunnittelualueesta

Suunnittelualueella oli ennestään useita vanhoja suunnitelmia. Nyt laadittava suunnitelma päivittää vanhoja suunnitelmia laajempana Itä-Espoon kokonaisuutena. Uusi suunnitelma toimii pohjana vuosittaisten metsätyöohjelmien kokoamiseen seuraavalla kymmenvuotisjaksolla alueella. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt tehtiin kesän ja syksyn 2020 aikana.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Syksyllä 2020 järjestettiin metsäkävelyitä suunnittelualueella sekä kerättiin palautetta, kommentteja ja yleisiä toiveita alueen kehittämisestä ja hoidosta sähköisillä asukas- ja sidosryhmäkyselyillä, kiitoksia kaikille osallistujille!

Suunnitelmaluonnos tuodaan asukkaiden sekä sidosryhmien kommentoitavaksi kevään aikana sekä järjestetään kaksi kaikille avointa asukasiltaa, joissa suunnitelmaluonnosta esitellään ja kerätään siitä kommentteja sekä palautetta. Kaikille avoimen kommentoinnin ja suunnitteluprosessin aikana sekä vuorovaikutuksen kautta saadun palautteen avulla suunnitelma viimeistellään ja esitellään Espoon tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Tarkemmat tiedot ja ajankohdat asukasilloista ja avoimesta kommentoinnista päivittyvät tälle sivulle.

Lisätietoja suunnitelmasta: Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö, metsäsuunnittelija Tero Alatalo tero.alatalo@ espoo.fi.