Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat

Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu karttaan merkityllä alueella, noin 500 ha. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ovat alueittain laadittuja Espoon kaupungin luonnonmukaisten viheralueiden (metsät ja niityt) hoidon suunnitelmia. Suunnitelmat sisältävät muun muassa tietoja suunnittelualueen historiasta ja nykytilasta sekä kuviokohtaiset toimenpideohjeet kymmenen vuoden jaksolle.

Suunnittelualueella on vanhoja tai vanhentuvia suunnitelmia, jotka tullaan nyt päivittämään laajempana kokonaisuutena, nimellä Etelä-Espoo. Tapiolan suunnitelma pidetään omana suunnitelmakokonaisuutena.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa. Syksyllä 2016 asukkaita haastateltiin maastossa suunnittelualueella. Alueen sidosryhmille järjestettiin myös haastattelutilaisuus. Näistä haastatteluista kaupunki sai kokemuksia, näkemyksiä ja toiveita metsienhoidolle suunnittelualueella.

Maastotyöt suunnittelualueelle tehtiin keväällä ja kesällä 2018. Suunnitelmaluonnosta esitellään asukkaille kahdessa sisätilaisuudessa ja kahdella metsässä tehtävällä kävelykierroksella. Lisäksi ne ovat nähtävillä tällä verkkosivulla.

ti 4.9. asukkaiden metsäkävely Etelä-Espoon osalta, Laajalahti, Kuuterseläntie 2, klo 17.30–19

ke 5.9. asukkaiden metsäkävely Tapiolan osalta, Otsolahden venesatama, klo 17.30–19

ti 18.9. asukasilta Tapiola, Espoon kulttuurikeskus, päälämpiö, klo 17.30.–19.30

ti 25.9. asukasilta Etelä-Espoo, Westendinpuiston koulun ruokala, klo 17.30–19.30

Tutustu suunnitelmaluonnoksiin

Palautetta suunnitelmaluonnoksista kerätään 17.9.-14.10.2018. Palautteet pyydetään lähettämään osoitteeseen:
kirjaamo@espoo.fi tai Espoon kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki.

Tutustu tästä alueelle suunniteltuihin hakkuisiin ja metsänhoitotöihin.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Tiina Peippo, tiina.t.peippo@espoo.fi, puh. 046 87 71841

Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma