Porttiniityn reitti

Espoon kaupungin tekninen keskus tekee suunnitelman Porttiniityn puistoreitin kunnostamisesta kivituhkapintaiseksi. Samassa yhteydessä reitille suunnitellaan valaistus. Suunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2014 ja työ pyritään aloittamaan vuoden 2014 aikana.

Yleisötilaisuus pidettiin torstaina 30.1.2014 klo 15.30, Teknisen keskuksen näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, 1krs, Espoon keskus.

Tilaisuuden alussa esiteltiin suunnitelmaluonnokset, sen jälkeen oli aikaa kysymyksille, kommenteille ja ideoille.

Suunnitelmaluonnosta oli mahdollista kommentoida 13.2.2014 asti.