Lahdenpohja, Laajalahdenpolku

Lahdenpohjanraition, Koiratorpanniityn, Sakkolantien, Muolaanpuiston, Turvesuontien, Vuokselanpuiston, Räisälänpuiston, Kurkijoentien, Tiurinpolun, Elfvikinkujan, Tarvaspääntien, Räisäläntien, Lahdenpohjan ja Laajalahdenpolun katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esiteltiin keskiviikkona 8.5.2019 klo 17.00-18.30 paikassa Urban Mill, Scene, Betonimiehenkuja 3E, 02150 Espoo.

Esitellyt katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset on laadittu Raide-Jokerin ja Kehä I Laajalahden kohdan toteuttamista varten. Katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset perustuvat vuonna 2016 hyväksyttyyn Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan ja lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan ’Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1)’. Suunnitelmaluonnoksissa esitetään Raide-Jokerin linjaus sekä siitä aiheutuvat muutokset nykyisiin liikennejärjestelyihin.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katu- tai katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat nähtäville 20.5. - 4.6.2019.

Lahdenpohjan, Laajalahdenpolun puistosuunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan luonnosta oli mahdollista kommentoida 22.5.2019 saakka.

Kartta Lahdenpohjanraitiolle, Koiratorpanniitylle, Sakkolantielle, Muolaanpuistoon, Turvesuontielle, Vuokselanpuistoon, Räisälänpuistoon, Kurkijoentielle, Tiurinpolulle, Elfvikinkujalle, Tarvaspääntielle, Räisäläntielle, Lahdenpohjaan, Laajalahdenpolulle