Harjuviita

Espoon kaupuntekniikan keskus on käynnistänyt Harjuviitaan rajautuvien puistoalueiden suunnittelun Harjuviidan jalkakäytävien uusien rakennussuunnitelmien yhteydessä. Varsinaiset puistoalueeseen kohdistuvat toimet pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Aiheesta pidetttiin yleisötilaisuus keskiviikkona 2.11.2016 klo 17.00 – 18.00 kaupunkitekniikan keskuksen näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, 1. krs, Espoon keskus

Tilaisuuden alussa esiteltiin suunnitelmaluonnos, sen jälkeen oli aikaa kysymyksille, kommenteille ja ideoille.

Suunnitelmaluonnosta oli mahdollista kommentoida 20.11.2016 asti.