Vantinportti-Vanha Vanttilantie-Kahluukorpi -ulkoilureitit

Espoon kaupunkitekniikan keskus suunnittelee uutta ulkoilureittiä Espoonjoen varteen peltoalueelle Vantinportista Kaupunginkallion suuntaan. Reittiä suunnitellaan kokonaisuudessaan joen pohjoispuolelle. Ulkoilureittiä on tavoitteena jatkaa tulevaisuudessa siten, että muodostuu yhtenäinen ulkoilureittiyhteys Kauklahdesta ja Vanttilasta Espoon keskukseen saakka.

Reitin suunnittelun ajankohtaisuus liittyy Espoonjoen kunnostushankkeeseen, jonka yhteydessä peltoalueille on tarpeen rakentaa työmaateitä. Työmaatiet pyritään rakentamaan ja sijoittamaan siten, että niitä voi hyödyntää jatkossa ulkoilureittien pohjana. Espoonjoen kunnostuksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä joen umpeenkasvua, tasata tulvimista ja parantaa joen ympäristössä luonnon monimuotoisuutta.

Yleisötilaisuus järjestettiin 21.10.2019 klo 16:30-17:30 Espoon kaupungin tiloissa osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. krs kokoushuone Maari.

Tilaisuuden alussa esitellään suunnitelmaluonnos, minkä jälkeen on aikaa kommentoida niitä.

Lisätietoja:

Suunnitteluinsinööri Ville Sorvali, ville.sorvali@espoo.fi

Suunnitelmaluonnos tuli nähtäville viikon 44 aikana www.espoo.fi/Puistohankkeet -> Vantinportti-Vanha Vanttilantie-Kahluukorpi -ulkoilureitit

Vantinportti, kartta