Torpanhaka, Riimuniitty ja Huukajankallio

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatinut vuonna 2015 suunnitelmia ulkoilueittiverkostosta Malminmäen, Saarnilaakson, Sunan välillä. Vuonna 2015 valmistunutta reittisuunnitelmaa päivitetään Riimukallion kohdalla. Vanhassa suunnitelmassa ulkoilureitti sekä latu kulkevat metsäalueen reunaa pitkin pellolla. Muutoksen jälkeen ulkoilureitti linjautuu metsän puolelle, jossa se mukailee metsässä olevaa kärrypolkua. Latupohja kulkee edelleen pellon laitaa pitkin.

Kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelema puistosuunnitelmamuutos liittyy HSY:n Blominmäen viemäritunneleihin liittyvien viemärisaneereusten seurauksena tehtäviin viemärilinjauksiin.

Yleisötilaisuus järjestetttin 11.6.2019 klo 17-18 Espoon valtuustotalolla
Espoonkatu 5, 1 krs. kristillisdemokraattien kokoushuone.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin suunnitelmaluonnos, minkä jälkeen oli aikaa kommentoida luonnosta.

Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Ville Sorvali puh. 040 657 7398 tai ville.sorvali@espoo.fi

Suunnitelmaluonnos tulee nähtäville viikon 23 aikana www.espoo.fi/Puistohankkeet -> Torpanhaka, Riimuniitty ja Huukajankallio

Kommentteja ja palautetta voi antaa 25.06.2019 asti.

Riimukallion, kartta