Silkkiniitty

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tapiolan Silkkiniityn ja Menninkäisenmetsän puisto- ja rakennussuunnitelmien laatimisen.

Tehtävänä on suunnitella Silkkiniityn puiston eteläreunan puuston uusiminen huomioiden kaupunkisuunnittelukeskuksen selvityksen mukainen liito-oravareitti. Suunnitelmassa esitelttin puistoreittien linjausta Tapionraitilta Menninkäisenmetsän läpi Silkkiniitylle ja edelleen Opintielle. Tehtävänä oli myös suunnitella Silkkiniityn viljelypalsta-alueen kunnostus.  

Suunnittelun lähtökohtana on asemakaava.

Puistosuunnitelma on valmistunut. Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelman 17.10.2018.

Rakennussuunnitelmien laadinta on käynnistynyt.

Suunnitelma on esillä Teknisen keskuksen näyttelytilassa, Viratopiha 3 ja Tapiolan kultturikeskuksessa 30.11.2018 asti. Suunnitelma on myös julkaistu internetissä osoitteessa  www.espoo.fi/Puistohankkeet > Silkkiniitty.

Tavoitteena on että rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana.

Luoononhoitoyksiköstä saa lisätietoa viljelypalstojen vuokraukseen liittyvistä asioista.