Silkkiniitty

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tapiolan Silkkiniityn ja Menninkäisenmetsän puisto- ja rakennussuunnitelmien laatimisen.

Tehtävänä on suunnitella Silkkiniityn puiston eteläreunan puuston uusiminen huomioiden kaupunkisuunnittelukeskuksen selvityksen mukainen liito-oravareitti. Suunnitelmassa tutkitaan puistoreittien linjausta Tapionraitilta Menninkäisenmetsän läpi Silkkiniitylle ja edelleen Opintielle. Tehtävänä on myös suunnitella Silkkiniityn viljelypalsta-alueen kunnostus.  

Suunnittelun lähtökohtana on asemakaava.

Suunnitelma on käynnistynyt lähtötietojen selvityksillä kevättalvella 2016. Suunnitelman arvioidaan valmistuvan keväällä 2017.

Aiheesta Suunnitelmasta järjestetään asukastilaisuus 23.11.2016 klo 17.00 – 18.00 Teknisen keskuksen näyttelytilassa, Virastopiha 2 C. Tervetuloa!

Tilaisuuden alussa esitellään suunnitelmaluonnos, sen jälkeen on aikaa kysymyksille, kommenteille ja ideoille.

Palautetta suunnitelmasta voitte antaa Leena Ihalaiselle 7.12.2016 asti.