Leppävaaranraitin tarveselvitys ja jatkosuunnittelu


Leppävaaranraitin tarveselvitys kattaa itse Leppävaaranraitin lisäksi Veräjäpellonreitin, Rinkelipuiston, Muukalaispuiston, Veräjäpellon puiston ja Läkkitorin, jotka liittyvät raittiin. Työn avulla voidaan perustella uusien hankkeiden tarpeellisuutta tai olemassa olevien alueiden muutostarpeita. Lisäksi selvityksessä kuvataan alustavasti tarvittavia alueita ja niille asetettavia vaatimuksia sekä tutkitaan vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia sekä arvioidaan alustavasti eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia.

Pohjois-Leppävaara on rakennettu 1980-luvun aikana. Sekä kunnallistekniikka, että pintamateriaalit ovat tulleet elinkaarensa päähän. Espoon kaupunki on määritellyt yhteyden Leppävaaran asemalta Leppävaaran urheilukeskukseen tärkeäksi kehitettäväksi kevyen liikenteen reitiksi. On luontevaa edistää sitä tavoitetta raitin ja sen varrella sijaitsevien puistojen kunnostuksen yhteydessä.

Työssä on selvitetty Leppävaaranraitin kunnostuksen ja kehittämisen kaupunkikuvallisia, tilallisia, toiminnallisia ja teknisia tavoitteita. Tavoitteiden määrittämiseksi on selvitetty asukkaiden toiveita ja analysoitu alueen nykytilaa. Lisäksi eri osa-alueille on määritelty aluekohtaisia tavoitteita ja esitetty järjestelyehdotuksia ja mahdollisia toimenpiteitä.

Tilaaja: Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Tekijät: LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Tutustu raporttiin: Leppävaaranraitin tarveselvitys (pdf, 25950 Kt)