Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma sisältää kaupungin omistamia metsiä sekä niittyjä noin 900 hehtaaria, jotka näkyvät kartassa vihreinä alueina. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma sisältää tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä metsikkökuviokohtaiset luonnonhoidolliset toimenpideohjeet kymmenen vuoden ajanjaksolle 2020-2030.

Suunnittelualue

Suunnittelualueella oli ennestään useita vanhoja suunnitelmia. Nyt laadittava suunnitelma päivittää vanhoja suunnitelmia laajempana Länsi-Espoon kokonaisuutena. Uusi suunnitelma toimii pohjana vuosittaisten metsätyöohjelmien kokoamiseen seuraavalla kymmenvuotisjaksolla alueella. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt tehtiin pääosin kesäkaudella 2019.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Asukkaita ja alueen sidosryhmiä haastateltiin suunnittelutyön osana kesällä 2019. Haastatteluista saatiin hyviä näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita luonnonhoidosta alueella. Syksyllä 2019 järjestettiin kaikille avoimia metsäkävelyitä Saunalahden Kummelivuoressa, Kaitaan Hyljelahdessa sekä Matinkylän Koukkuniemessä. Metsäkävelyillä kierrettiin lähimetsien vaihtelevissa maisemissa asiantuntijoiden opastuksessa ja kerrottiin kaupungin lähimetsissä tehtävistä luonnonhoidon toimenpiteistä, metsien rakenteesta ja tilasta, luontoarvoista sekä koottiin asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteita.

Helmikuussa Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö toi suunnitelman asukkaiden sekä sidosryhmien kommentoitavaksi sekä järjesti luonnonhoito- ja maisemanhoitosuunnitelman esittelyä varten kaksi kaikille avointa asukasiltaa, joissa suunnitelmaluonnosta esiteltiin ja kerättiin siitä kommentteja sekä palautetta. Asukasillat olivat 11.2. Mainingin koulun auditoriossa ja 12.2. Kuitinmäen koulun ruokasalissa.

Palautetta ja kommentteja suunnitelmasta kerättiin helmikuun alusta sunnuntaihin 15.3.2020 asti. Kiitoksia kaikille vuorovaikutusvaiheeseen osallistuneille ja kommenttinsa antaneille! Vuorovaikutuksen myötä saadut kommentit käytiin läpi suunnitelman viimeistelyvaiheessa ja valmis suunnitelma esiteltiin kaupungin tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020. Suunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan toimesta yksimielisesti.

Hyväksyttyyn Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan sekä muihin jo aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin voitte tutustua täällä.

Lisätietoja suunnitelmasta: Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö, metsäsuunnittelija Tero Alatalo tero.alatalo@espoo.fi.