Laiturien purku- ja kunnostustoimenpiteet

Espoon kaupunkitekniikan keskus suunnittelee purku- ja kunnostustoimenpiteitä kolmelletoista kaupungin omistamalle laiturirakenteelle. Kyseisiä rakenteita ei ole tarkoitettu uimiseen tai veneiden kiinnittämiseen ja ne on todettu huonokuntoisiksi tai vaarallisiksi. Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2017 valmistunut laiturien toimenpidesuunnitelma,  jonka Tekninen lautakunta on hyväksynyt 3.5.2017 tehdyllä päätöksellä. Toimenpidesuunnitelman määrittämät purku- ja kunnostustyöt pyritään toteuttamaan vuoden 2019 aikana.

Kokonaan tai osittain poistettavat laiturit ovat nro. 1/Nokkalanniemi, 11/Hämärniemi, 28/Nuottalahdenranta, 29/Nuottalahdenranta (edellyttää Uudenmaan ELY-keskuksen asettaman vaarantamiskiellon poistumista), 30/Nuottaniemi, 33/Santalahdenpuisto, 41/Halkoranta, 42/Halkoranta, 63/Svartholmantie ja 71/Mellstenin ranta. Kunnostettavia rakenteita ovat laiturit nro. 31/Ristiniemi ja 74/Westend sekä 67/Toppelundin aallonmurtaja. Lisäksi suunnitellaan yksi uusi laituri Nuottalahdenrantaan korvaamaan poistettavia laitureita, jonka sijainti on laiturin nro. 29 paikalla, mikäli vaarantamiskielto poistuu.

Yleisötilaisuus järjestetään 11.2.2019 klo 17-18, Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa osoitteessa Tekniikantie 15, 1 krs. neuvotteluhuone 1011 Pitkäjärvi.

Tilaisuuden alussa esitellään suunnitellut toimenpiteet, minkä jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa voi esittää toiveita kunnostettaviin kohteisiin.

Palautetta ja kommenteja voi antaa 25.02.2019 asti.

Lisätietoja:

Suunnitteluinsinööri Ville Sorvali puh.0406577398 tai ville.sorvali@espoo.fi

Esitysmateriaali tulee nähtäville viikon 6 aikana www.espoo.fi/Puistohankkeet ->Laiturien purku- ja kunnostustoimenpiteet.

Laiturit, kartta