Kuttulammenpuiston perusparantaminen

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatinut Kuttulammenpuiston perusparannussuunnitelman.

Espoon kaupunki teetti kesällä 2018 esiselvityksen Kuttulammenpuiston luontoarvoista sekä lammen veden laadusta. Selvitystä varten tutkittiin lammen hydrologista tilaa ja sedimenttejä. Samalla tutkittiin lampeen tulevien hulevesien laatua ja määrää.

Kuttulammenpuistossa tehtiin luontoselvityksiä ja kartoitettiin vieraslajeja. Selvitystöiden yhteydessä kävi ilmi, että useat Kuttulamenpuistoon rajautuvat tontit ovat levittäytyneet puiston puolelle. Kuttulammenpuisto on Espoon kaupungin omistamaa yleistä puistoaluetta. Kaikki puistossa olevat rakenteet ja puutarhakasvillisuus tulee poistaa kaupungin omistamalta alueelta.

Informaatiotilaisuuden jälkeen, suunnittelu etenee rakennussuunnitelmavaiheella ja sen jälkeen puiston kunnostuksella.

AIKATAULU

Suunnittelu on valmistunut ja rakentaminen alkanut tammikuussa 2020.

INFORMAATIOTILAISUUS

Tilaisuus järjestettiin tiistaina 03.03.2020 klo 17.00–18.00 Leppävaaran tukikohdassa.

YHTEYSHENKILÖT

suunnittelu

Heli Enberg  heli.enberg@espoo.fi

rakentaminen

Sami Hämäläinen sami.hamalainen@espoo.fi

ylläpito

Samppa Laine samppa.laine@spoo.fi

Kuttulammenpuisto, kartta