Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031

Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman valmistelu on aloitettu karttaan sinisellä viivalla rajatulla alueella. Suunnitelma sisältää kaupungin omistamia metsiä sekä niittyjä noin 900 hehtaaria, jotka näkyvät kartassa vihreinä alueina. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma sisältää tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä metsikkökuviokohtaiset luonnonhoidolliset toimenpiteet kymmenen vuoden ajanjaksolle 2021-2031.

Aluerajaus suunnittelualueesta

Suunnittelualueella oli ennestään useita vanhoja suunnitelmia. Nyt laadittava suunnitelma päivittää vanhoja suunnitelmia laajempana Itä-Espoon kokonaisuutena. Uusi suunnitelma toimii pohjana vuosittaisten metsätyöohjelmien kokoamiseen seuraavalla kymmenvuotisjaksolla alueella. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt tehtiin kesän ja syksyn 2020 aikana.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Syksyllä 2020 järjestettiin metsäkävelyitä suunnittelualueella sekä kerättiin palautetta, kommentteja ja yleisiä toiveita alueen kehittämisestä ja hoidosta sähköisillä asukas- ja sidosryhmäkyselyillä, kiitoksia kaikille osallistujille!

Suunnitelmaluonnos tuodaan nyt asukkaiden sekä sidosryhmien kommentoitavaksi otakantaa.fi -verkkopalveluun, jossa suunnitelma-aineistoon voi tutustua ja antaa palautetta, kommentteja sekä keskustella ja esittää kysymyksiä Itä-Espoon suunnitelma-alueen luonnonhoidosta. Suunnitelman karttarajaukset ja perustiedot löytyvät myös Espoon karttapalvelusta kartat.espoo.fi. Perinteisiä asukasiltoja ei järjestetä koronatilanteen vuoksi.

Tervetuloa osallistumaan avoimeen kommentointiin, kommentointiaika alkaa 12.5. ja kestää keskiviikkoon 9.6.2021 asti! Avoimen kommentoinnin aikana kerätty palaute kootaan kommentointiajan jälkeen osaksi suunnitelmaa ja viimeistelty suunnitelma esitellään lopulta Espoon kaupungin tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja suunnitelmasta: Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö, metsäsuunnittelija Tero Alatalo tero.alatalo@ espoo.fi.