Hiidenheinä, Kalevanvainio

Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Hiidenheinän sekä Kalevanvainion puisto- ja rakennussuunnitelman laatimisen. Tehtävänä on suunnitella Silkkiniityllä sijaitsevien Hiidenheinän sekä Kalevanvainion puistoaluetta sekä valaistusta. Nykyiset leikkialueet poistetaan ja kohteet maisemoidaan osaksi puistoaluetta, samassa yhteydessä uusitaan puiston kasvillisuutta ja parannetaan puistoalueen valaistusta.

AIKATAULU

Suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2019 ja on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2019.

ASUKASTILAISUUS

Suunnitelmasta järjestetttin asukastilaisuus ma 6.5.2019 klo 17.00–18.30. Tekniikantie 15:ssa neuvotteluhuone Pitkäjärvessä (1 krs).Puistosuunnitelmaluonnokset ovat kaupungin verkkosivulla www.espoo.fi/Puistohankkeet Hiidenheinä, Kalevanvainio.Suunnitelmaluonnoksista oli mahdollisuus antaa kommentteja  20.5.2019 asti.

Kaupunkitekniikan keskus kiittää Hiidenheinän ja Kalevanvainion leikkipaikkojen suunnitelmaluonnoksesta saaduista kommenteista. Kommenttien käsittely on ohjaustyöryhmässä käynnissä kesä-elokuun ajan.

Pyrimme vastaamaan kommentteihin loppukesästä. Vastauskirje postitetaan palautteen jättäneille ja asukastilaisuudessa olleille henkilöille, jotka antoivat yhteystietonsa tätä varten.

Puistosuunnitelman arvioidaan valmistuvan syksyyn mennessä.Rakennussuunnitelmien arviodaan valmistuvan vuoden 2019 aikana.

YHTEYSHENKILÖ

Viheraluepäällikkö Leena Ihalainen, leena.ihalainen@espoo.fi

Hiidenheinä, Kalevanvainio kartta