Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma

Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Suunnittelualue on merkitty karttaan, ja se on laajuudeltaan noin 500 hehtaaria.

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ovat alueittain laadittuja Espoon kaupungin luonnonmukaisten viheralueiden (metsät ja niityt) hoidon suunnitelmia. Suunnitelmat sisältävät muun muassa tietoja suunnittelualueen historiasta ja nykytilasta sekä kuviokohtaiset toimenpideohjeet kymmenen vuoden jaksolle.

Suunnittelualueella on vanhoja tai vanhentuvia suunnitelmia, jotka tullaan nyt päivittämään laajempana kokonaisuutena, nimellä Etelä-Espoo. Tapiolan suunnitelma pidetään omana suunnitelmakokonaisuutenaan.

Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa. Syksyllä 2016 asukkaita haastateltiin maastossa suunnittelualueella. Alueen sidosryhmille järjestettiin myös haastattelutilaisuus. Näistä haastatteluista kaupunki sai kokemuksia, näkemyksiä ja toiveita metsienhoidolle suunnittelualueella.

Suunnittelualue inventoidaan kevään ja kesän 2018 aikana. Suunnitelmaluonnos tullaan esittelemään asukastilaisuuksissa, joissa voi kommentoida suunnitelmaa ja esittää omia toiveitaan vuoden 2018 kesän/syksyn aikana.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Tiina Peippo, tiina.t.peippo@espoo.fi, puh. 046 87 71841

Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma