Tuuliniityn leikkipaikka

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennetaan Tuuliniitynpuistossa sijaitseva leikkipaikka nykypäivän vaatimusten mukaiseksi sekä uusitaan kasvillisuutta.

Leikkivälineet korvataan uusilla lukuun ottamatta sienikatoksia, jotka kunnostetaan. Leikkipaikalla erotetaan väliaidoilla pienten ja isojen lasten leikkialueet, keinualueet aidataan turva-alueiden mukaisesti. Leikkipaikalla turva-alustana käytetään turvahaketta. Liikuntavälineet asennetaan omaksi alueekseen ja turva-alustaa vaativan liikuntavälineen alla käytetään turvasoraa. Alue myös aidataan. Tuulipuistoon istutetaan lehtipuita sekä kultaherukkaa ja koivuangervoa pensasalueiksi.

Tuuliniityn leikkipaikan sijainti

Ajankohtaista

Hanke käynnistyy huhtikuussa vanhojen leikkivälineiden purkutöillä sekä kasvuston raivaus- ja hakkuutöillä.