Tapiolan asukaspuisto

Hankkeen kuvaus

Tapiolan asukaspuistossa tehdään kunnostustöitä. Työkohteet sijoittuvat aidatun asukaspuiston sisäpuolelle. Puistossa uusitaan käyntiportteja sekä leikkivälineiden turva-alustoja. Vaijeri-liu’un turva-alustan lisäksi uusitaan parrureunus. Asukaspuistoon asennetaan yksi uusi leikkiväline: Mars-mönkijä. Mars-mönkijä keinuu neljän vankan jousen varassa ja mukailee lasten liikkeitä. Nykyisistä leikkivälineistä veturi ja auto poistetaan uuden leikkivälineen tieltä. Kaikki muut leikkivälineet säilytetään.

Kohteessa sijaitseva asukastalo ja osa leikkipuistoa on käytössä rakennustöiden aikana. Työalueet aidataan. Työt toteutetaan niin, että puiston käyttäjiä ei vaaranneta eikä kohtuuttomasti haitata.

Kaikki alueen nykyiset puut ja pensaat säilytetään. Rakentamisesta vaurioituneet kasvit korvataan uusilla kasveilla ja nurmialueet nurmetetaan uudelleen tarvittaessa.

Tapiolan asukaspuisto, ilmakuva Kalevalantien pohjoispuolelta

Ajankohtaista

Rakentamisen valmistelut ovat käynnissä. Leikkiväline ja turva-alusta on tilattu.

Asukaspuistossa ja sinne johtavilla puistokäytävillä on jalankulkua, puistokäytävillä myös pyöräliikennettä sekä satunnaista huoltoajoa. Työ vaikuttaa puiston kulkureitteihin hetkellisesti, kun portteja uusitaan. Asukaspuistoa ei suljeta työn ajaksi. Työn aikana alueella liikkuu työkoneita.

Työalueen läheisyydessä on vilkasta koululaisliikennettä läheiseen kouluun. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten sekä muiden liikkujien turvallisuuteen.