Silkkiniityn eteläreunan, Menninkäisenmetsän ja Kirkkopuistikon pohjoisosan rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Silkkiniityn on rakennuttanut Asuntosäätiö ja se valmistui 1964. Puisto on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (nk. VAT-aluetta). Rakennushankkeessa perusparannetaan Silkkiniityn eteläreunan, Menninkäisenmetsän ja Kirkkopuistikon pohjoisosan alueita.  Metsäisiltä alueilta harvennetaan pääasiassa huonokuntoista puusto sekä istutetaan uusia havu- ja lehtipuita tilalle.

Silkkiniityn eteläreunassa on viljelypalsta-alue, jonka 7 erillistä palstalohkoa aidanteineen uusitaan. Huoltoyhteyksiä parannetaan ja rakennetaan uusi paikoitusalue, jolloin nykyinen paikoitusalue maisemoidaan. Viljelypalstoille rakennetaan kesävesipisteet.

Menninkäisenmetsään rakennetaan uusi puistoreitti. Nykyinen Uimahallinpolku kulkee tällä hetkellä kirkon tontilla ja reitti siirretään puistoalueen puolelle. Uimahallinpolulla on välikaistalla erotettu jalankulku- ja pyörätie. Silkkiniitynpolku kunnostetaan ja polun linjaus jää nykyiselleen. Kulkureittien varrelle asennetaan uudet penkit ja roska-astiat.

Puistovalaistus pylväineen ja jalustoineen uusitaan. Nurmialueita kunnostetaan ja osaa avoimista alueista kehitetään niittymäisiksi. Puiden lisäksi alueille istutetaan uusia pensasalueita, perennoja ja sipulikukkia.

Lisätietoja Espoo.fi -sivulla: Puistosuunnitelmat -Tapiola -Silkkiniitty

Silkkiniitty sijainti

Ajankohtaista

Työt alkoivat keväällä puuston raivauksella. Rakentaminen alkaa toukokuun lopulla valmistelevilla töillä.