Träskändan puiston, Kuttulammenpuiston sekä Ollaksen, Karaportin ja Kuninkaan kevyen liikenteen siltojen kunnostus

Hankkeen kuvaus

Ollaksen ylikulkusilta

Kevyelle liikenteelle tarkoitettu, puinen kaarisilta ylittää Auroranportin Järvenperän koulun kohdalla.  Sillan kansilaatta, maatuen puinen reunapalkki ja maatuen kaide, yläjohteet sekä valaisintolpat puretaan pois ja uusitaan. Kaarisillan kantavana rakenteena on kaaren muo­toon liimattu liimapuu, jota ei pureta. Muita siltaa jätettäviä rakenteita ovat maa- ja kantatuet, poikkipalkit, tuulisiteet, pystytuet ja puiset kaidetolpat. Nämä kunnostetaan ja puhdistetaan tarvittavilta osin.

Kuvakooste Ollaksen ylikulkusillasta

Kuvakoosteen kaappaukset: Ramboll, korjaussuunnitelma, Google street view

Uuden liimapuisen kansilaatan päälle asennetaan lankuista kalanruotokuvioinen pintakerros. Sillasta irrotetut ja kunnostetut teräskaiteet laitetaan takaisin. Kaiteisiin tulee uudet käsijohteet. Uusiin, teräksisiin, maalattuihin valaisinpylväisiin asennetaan nykyiset valaisimet.

Träskändan kevyen liikenteen puusillat sijaitsevat Träskändan kartanopuistossa ylittäen Glimsinjoen. Läntinen silta on tyypiltään 1-aukkoinen ansassilta, jossa kantta kannattavat tukiansaat. Itäinen silta on taas 1-aukkoinen liimapuupalkkisilta, jota kannattavat vaakarakenteena olevat pituussuuntaiset palkit.

Siltojen kaiteet, kansilaudoitukset ja verhoilut puretaan. Kaiteiden puuosat uusitaan ja metallisäleiköt kunnostetaan. Sillan kanneksi asennetaan uudet, 22 mm paksut, pitkittäissuuntaiset lankut. Siltojen sivujen vaneriverhous poistetaan ja korvataan puusäleiköllä. Kaiteet ja puusäleiköt viimeistellään maalaamalla.

Kuvia Träskandan puiston silloista

Kuninkaan silta

Kuninkaan silta sijaitsee Kuninkaantien ja Turuntien välisellä kevyen liikenteen väylällä, ylittäen Glimsinjoen. Nykyinen, huonokuntoinen puukantinen teräs-/puupalkkisilta puretaan ja tilalle rakennetaan teräspalkkisilta. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan kivimaatukien varaan. Maatuen liikkuneet kivet kiinnitetään paikalleen. Uusien teräspalkkien (7 kpl) päälle asennetaan poikkilankutus ja sen päälle 32 mm paksut kansilankut, joka asennetaan kalanruotokuviona. Sillalle rakennetaan puiset kaiteet käsijohteineen. Kevyen liikenteen väylää levennetään sillan molemmin puolin saman levyiseksi kuin uuden sillan hyötyleveys on eli 3,5 metriin.

Kuninkaan kevyen liikenteen silta

Kuvakaappaus: A-Insinöörit, Rakennussuunnitelmaselostus

Kuttulammen silta

Kyseessä on vanhan siltakannen uusiminen uudella puisella palkkisillalla. Vanha silta puretaan perustuksineen ja puupaluineen. Sillan tulopenkereiden maapohja vahvistetaan stabiloimalla ja penkereisiin asennetaan teräsbetonipaalut. Maatuen betoninen peruslaatta valetaan tulopenkereisiin. Sillan pääkannattimena olevat seitsemän, rinnakkaista liimapuupalkkia kiinnitetään päätytukiin teräskiinnikkeillä ja puisilla kiiloilla. Liimapuupalkkien päälle rakennetaan syrjälankkukansi. Sillalle asennetaan puiset kaiteet. Kuttulammensilta on valmis elokuun loppuun mennessä. Kuttulammenpuistossa on käynnissä myös puiston kunnostusurakka.

Karaportin ylikulkusilta

Karaportin ylikulkusillan pintalankutus uusitaan. Tässä urakassa Kehä II yli kulkevalle sillalle ei tehdä muita toimenpiteitä.

Siltojen sijaintikartat

Ajankohtaista

Ollaksen ylikulkusillalla on kaidetyö ja maatukien reunapalkkien asennus käynnissä. Kuninkaan kevyen liikenteen sillalla rakennetaan kulutuskerrosta. Silta avataan liikenteelle 15.9. Träskändan läntinen silta, Karaportin sillan kansilankutus ja Kuttulammen silta ovat valmiit.

Työt aiheuttavat liikennejärjestelyjä. Ollaksen ylikulkusilta on pois käytöstä rakentamisen ajan. Träskandan itä- ja länsipuolen sillat korjataan yksi kerrallaan, jolloin toinen silta on suljettu liikenteeltä ja toinen käytettävissä.