Kuttulammenpuisto

Hankkeen kuvaus

Kuttulammenpuistossa parannetaan puiston viihtyisyyttä kunnostamalla kulkureittejä, uusimalla kasvillisuutta ja kohentamalla alueen vesitaloutta vähentämällä kiintoaineksen kulkeutumista Kuttulampeen ja Lippajärveen.

Maapohjaa vahvistetaan stabiloimalla joitain osia puistoa, mm. Kuttulammen koillispuolella, jossa uusitaan oleva silta. Uusi silta rakennutetaan erillisenä urakkana. Kuttulammen ympärillä olevat pitkospuut puretaan ja rakennetaan uudet. Kuttulammen etelärannalle rakennetaan laituri kooltaan n. 16 m2.

Urakka-alueen vedet virtaavat Lippajärveen. Urakassa pyritään vähentämään veden mukana Lippajärveen virtaavan kiintoaineksen määrää. Urakan aikana kiintoainesta vähennetään rakentamalla työnaikainen suotopato. Pysyväksi jääviä, kiintoaineksen joutumista Kuttulampeen tai Lippajärveen vähentäviä rakenteita ovat ylävirran puolelle n.100 m päähän Kuttulammesta rakennettavat suotopato ja viivytyslevennykset ja n. 100 m päässä Kuttulammesta alavirran puolelle rakennettava pohjapato.

Kasvillisuutta raivataan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Perenna- ja pensasistutuksia uusitaan Kuttulammen läheisyydessä. Puiston pohjoislaidalle rakennetaan uusi puistokäytävä ja lounaisosan silta puretaan, jolloin vanhan puistokäytävän yhteys katkaistaan. Valaistus uusitaan. Puistoon asennetaan 13 penkkiä, roska-astia sekä koripalloteline.

Kuttulampi, sijainti

Ajankohtaista

Nurmikkojen teko ja kaiteen asennus käynnissä. Puistoraitti 1 ja 2 ovat murskepintaisena. Erillisenä urakkana rakennettu silta on valmis.