Useita puistohankkeita käynnissä

Kehitämme kaupunkielämän palveluverkkoa toteuttamalla uusia toiminnallisia puistoja ja ulkoilureitistöä, sekä kunnostamalla ja pitämällä yllä olevia leikkipaikkoja, liikunta-alueita, koira-aitauksia, viheralueita, puistoja ja niiden rakenteita.

Kunnostuksen tarpeessa oleviin puistoihin tehdään perusparannussuunnitelmia. Uusien puistojen rakentamisessa huomioidaan kaavan vaatimukset sekä kaupunkikuvalliset lähtökohdat. Lisäksi tutkitaan maaperän rakennettavuutta, kasvillisuutta ja kuivatusratkaisuja. Usein suunnitelmiin vaikuttavat myös luonnon monimuotoisuus ja paikallinen historia.

Suunnitelmat laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden käyttäjien kanssa. Uusien katujen rakentamisessa huomioidaan istutukset kadun reunoilla. Istutukset suunnitellaan harkitusti kunkin alueen ympäristöön sopiviksi. Suunnitelmissa tarkastellaan maaston, kuivatuksen, kasvillisuuden, rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden tarpeet sekä liittyminen ympäröiviin katuihin ja tontteihin sekä mahdollisiin ranta-alueisiin.

Päivitämme tietoja ajantasaisesti puistojen rakentamisesta.

Kehä I ja Länsimetro suurimpia hankkeita

Kehä I:n rakentaminen Keilaniemessä alkoi vuoden 2016 alussa. Hankkeessa Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin maan sisään ja tunnelin päälle rakennetaan puisto, jossa kulkee mm. kevyen liikenteen reittejä. Rakennustyöt aiheuttavat joitakin muutoksia liikenteessä ja lähiympäristössä. Katetun Kehä I:n viereen on suunniteltu rakennettavan neljä tornitaloa asumiseen.

Lisätietoa puistosuunnitelmista löydät täältä.