Espoon niittyjen toimenpideohjelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.9.2020 klo 13.00

Kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikkö on käynnistänyt niittyjen ja avoimien alueiden toimenpideohjelman laatimisen. Työn tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja kehittää niittyjen hoitoa, määrää, verkostoa ja monipuolisuutta kymmenen vuoden aikajaksolla sekä samalla nostaa niityt entistä tärkeämmäksi osaksi asukkaiden elinympäristöä.

Espoon kaupungin omistamille avoimille viheralueille laaditaan toimenpideohjelma, jolla voidaan tavoitteellisesti ohjata niittyjen ja maisemapeltojen kunnossapitoa ja kehitystä. Tarkastelualueen kattavan analyysin pohjalta esitetään niityt ja potentiaalisten uusien niittyjen sijainnit perustuen niiden maisemallisiin, ekologisiin tai toiminnallisiin arvoihin sekä kytkeytyneisyyteen. Näistä muodostetaan tavoitetilan ja kehityssuunnan osoittava niittyverkostosuunnitelma.

Niittyjen nykytilanteen kuvauksella haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • missä niittykohteita on ja kuinka laajoja ne ovat
  • millaisia niityt ovat olosuhteiltaan
  • mitä arvoja niittyihin liittyy (maisema, luonto, kulttuuriympäristö, virkistyskäyttö)

Nykyisten niittyjen kytkeytyneisyyden tarkastelulla hahmotetaan niityistä muodostuva verkosto:

  • miten niityt ovat kytkeytyneet toisiinsa
  • millainen verkosto niityistä muodostuu
  • missä verkosto on vahva,monipuolinen ja kytkeytynyt, missä puolestaan verkosto on heikko
  • mitkä uudet kohteet tukisivat verkostoa
  • mitkä kohteet ovat verkostosta irrallisia ja mitä arvoja näihin kohteisiin liittyy

Työn lähtökohta on Metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli (pdf, 2598 Kt).  Niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma tuo niityt laajemmin kartalle kokonaisuutena sekä antaa niityille selkeän arvon. Hoidon priorisointia pystytään toimenpideohjelman avulla toteuttamaan paremmin ja löytämään ne helmet, joita vaalia. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa niityt ovat mukana. Toimenpideohjelma valmistuu helmikuussa 2021 ja se hyväksytetään teknisellä lautakunnalla.

Konsultteina työssä toimivat Ramboll ja ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut.