Virtavedet - Espoon luonnon rikkaus

Jyrkkäpiirteisestä maastosta johtuen Espoo on poikkeuksellisen runsasjärvinen ja sen pohjois- ja länsiosissa on yksittäisiä pieniä järvialtaita hyvinkin paljon. Tämä on synnyttänyt Espooseen runsaan virtavesien verkoston, jonka purot ja joet virtaavat vaihtelevan metsä- ja suoluonnon, avomaan luontotyyppien, viljelymaiden ja asutuksen lomassa.

Espoossa Etelä-Suomen jokiluonto onkin monipuolisimmillaan järviylängön karuista kirkkaista puroista aina Itämeren sisälahtien reheviin sameavetisiin jokisuistoihin. Järvisyydestä ja virtavesien lyhyydestä johtuen jokien virtaamavaihtelut ja tulvarytmit eroavat muusta rannikkoseudusta. Lyhyissäkin puroissa ja joissa on myös poikkeuksellisen runsaasti koskia.

Espoon arvokkaimmat virtavesikohteet keskittyvät erityisesti Espoon länsi- ja pohjoisosiin Mankinjoen, Gumbölenjoen ja Nuuksion Myllypuron jokireitille sekä Espoonjoen vesistön latvoille Glimsin- ja Glomsinjokeen ja näiden latvapuroihin. Monipuolisen kalalajiston lisäksi virtavesien ympäristössä viihtyvät muun muassa saukko ja koskikara.