Raportti: Finnoon kosteikkoalueen linnustonseuranta 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.4.2019 klo 12.31

Finnoon linnustonseuranta

Suomenojan voimalaitoksen pohjoispuolella sijaitseva Finnoon kosteikkoalue on Espoon tärkeimpiä vesi- ja kosteikkolintujen pesimäpaikkoja. Alue on ollut mukana Espoon lintuvesien pesimälintuseurannassa 1980-luvulta alkaen.

Vuonna 2015 alueelle valmistui hoito- ja käyttösuunnitelma. Espoon kaupunkitekniikan keskuksen toimeksiannosta alueella toteutettiin seurantaohjelman mukainen lintulaskenta vuonna 2018. Mukaan otettiin myös viitasammakoiden kartoitukset ja vesilintupoikueiden seuranta.

Seurannasta valmistui raportti Finnoon kosteikkoalueen linnuston seuranta 2018 helmikuussa 2019. Seurannan tulosten mukaan pesivien vesilintujen määrä vuonna 2018 Finnoon kosteikkoalueella on palannut entiselle tasolleen kolme vuotta sitten todetusta huipusta. Myös naurulokkien määrä on vähentynyt. Muiden kosteikkolintulajien yksilömäärät eivät ole merkittävästi muuttuneet.

Alue on muutoksista huolimatta säilynyt poikkeuksellisen tärkeänä lintujen ja myös uhanalaisten lintulajien pesimäpaikkana. Pesimälinnustoon kuului kymmenen uhanalaista lajia, jotka yhtä lukuun ottamatta keskittyivät altaalle.

Tutustu raporttiin: Finnoon kosteikkoalueen linnuston seuranta 2018 (pdf, 4621 Kt)