Näin Espoon metsiä hoidetaan vuonna 2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.2.2017 klo 12.55

Espoo julkaisee vuosittain metsätyöohjelman, josta selviää, millaisia hoitotoimenpiteitä kaupungin metsissä tehdään. Vuonna 2017 kokeillaan ensimmäistä kertaa sähköistä metsätyöohjelmaa.

Espoo on julkaissut metsätyöohjelmansa vuodelle 2017. Ohjelmassa käydään läpi Espoon metsänhoidon työt kuluvan vuoden ajalta - tänä vuonna hoidettavia metsäalueita on ohjelmassa yhteensä 243,3 hehtaaria, tosin sääolosuhteet voivat vaikuttaa kohteiden toteutukseen.

Espoo käyttää metsänhoitomenetelminä pääasiassa jatkuvan kasvatuksen mukaisia harvennuksia ja pienpuuston hoitoja, joilla parannetaan metsään jäävän puuston kasvuolosuhteita ja elinvoimaisuutta. Avohakkuita Espoossa ei tehdä.

”Pyrimme siihen, että samassa metsässä olisi eri-ikäistä metsää. Tavoitteena on tasapuolinen hoito”, sanoo metsäsuunnittelija Juho Ikäheimo Espoon kaupunkitekniikan keskuksesta.

Vuoden 2017 metsäohjelmassa on mukana myös kolme rauhoitettua luonnonsuojelualuetta, joiden hoito toteutetaan yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen kanssa. Ympäristökeskus on hyväksynyt myös koko metsätyöohjelman.  

Metsätyöohjelman lukemista on pyritty helpottamaan Yhteenveto-osiosta löytyvillä ohjeilla. Ohjelmasta löytyy linkkejä, joiden kautta pääsee tarkastelemaan myös espoo.fi-sivuilta löytyviä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia, joista löytyvät yhä tarkemmat tiedot metsäkuvioista.

Pilottina sähköinen metsätyöohjelma

Tänä vuonna kokeillaan ensimmäistä kertaa sähköistä metsätyöohjelmaa - metsäkuvioita Siikajärveltä julkaistaan myös Espoon karttapalvelussa, jossa kuntalaiset voivat itse tarkastella, millaisia metsänhoidon toimenpiteitä alueelle on luvassa. Tiedot julkaistaan karttapalvelussa lähiviikkojen kuluessa.

Kokonaisuudessaan metsätyöohjelma tarjoaa metsänhoidosta tietoa niin kaupungin metsänhoidosta vastaaville kuin metsistä kiinnostuneille kuntalaisille.

”Kun tunnemme koko vuoden toimenpiteet, voimme esimerkiksi ketjuttaa työmaita niin, että metsurit pääsevät liikkumaan tehokkaasti työmaalta toiselle”, Ikäheimo sanoo.

Metsänhoito-ohjelmien tekeminen on yleinen toimintatapa kunnissa, ja metsien hoidosta on myös valtakunnallisia ohjeistuksia. Kevään aikana Espoossa valmistuu myös uusi luonnonhoidon toimintamalli, josta käyvät ilmi ne laajat periaatteet, joiden mukaan Espoo hoitaa luontoaan.

Pääset tarkastelemaan uutta metsäohjelmaa tältä sivulta.

Lisätietoja: Juho Ikäheimo, metsäsuunnittelija, Espoon kaupunkitekniikan keskus: 043 8266445, juho.ikaheimo@espoo.fi

Sini Miettinen, projektityöntekijä, Espoon kaupunkitekniikan keskus: 0500 473708,
sini.miettinen@espoo.fi