Luonnonsuojelualueet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espooseen on perustettu yli 90 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on lähes 4000 hehtaaria. Suojelualueista suurin on Nuuksion kansallispuisto, joka jatkuu Vihdin ja Kirkkonummen puolella ja on kokonaan valtion omistuksessa. Kansallispuiston alue on jakautunut laajan ydinalueen lisäksi lukuisiin pieniin sirpaleisiin ja sitä kasvatetaan jatkuvasti ostamalla tai vaihtamalla maata valtiolle. Myös osa Nuuksion Natura-alueella sijaitsevista kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista on liitetty maanvaihtojen avulla kansallispuistoon.

Muista luonnonsuojelualueista suurimpia ovat laajahkot Espoonlahden ja Laajalahden luonnonsuojelualueet, jotka koostuvat lähinnä vesialueesta. Muita kooltaan merkittäviä suojelualueita ovat Luukin, Ryssänkallio–Isosuon, Hakjärven ja Kaitalammen aarnialueen luonnonsuojelualueet Pohjois-Espoossa. Muut suojelualueet ovat kooltaan pienempiä ja ne ovat joko Espoon tai Helsingin kaupungin tai yksityisten maanomistajien omistuksessa. Näiden lisäksi Espoosta löytyy 27 hehtaarin suuruinen perintömetsä, joka on nimetty Ritvan metsäksi edesmenneen ympäristöpäällikkö Ritva Veijosen mukaan.

Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan lähes vuosittain

Vuonna 2017 Suomen 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi perustettiin kolme uutta luonnonsuojelualuetta Espoon keskuspuistoon: Harmaakallio, Lillträsk ja Mossenkärr. Viimeisimmät suojelualueet ovat vuonna 2018 suojellut Monikonpuron luonnonsuojelualue ja Häkläjärvi-Häckelträskin luonnonsuojelualue.

550-juhlavuoden kunniaksi perustettiin 17 uutta suojelualuetta

Espoon 550-juhlavuoden kunniaksi vuonna 2008 valtuusto päätti suojella 550 metsähehtaaria, jotka ovat luontoarvoiltaan merkittäviä ja täyttävät luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset. Vuosina 2009 ja 2010 perustettiin 17 uutta suojelualuetta eri puolille Espoota aina Pohjois-Espoon korvista Pentalan saaristometsiin. Alana 550 hehtaaria on noin kolme prosenttia Espoon 17 000 hehtaarin metsäalasta.

Suurimpia uusista suojelualueista ovat Ryssänkallion–Isosuon 108 hehtaarin metsä- ja suoaluekokonaisuus sekä Suvisaariston Bergön–Ramsön ja Kalajärvenkallioiden noin 54 hehtaarin kokoiset suojelualueet. Myös Sorvalammen–Häkläjärven sekä Pentalan luonnonsuojelualueet ylittävät kooltaan 50 hehtaaria. Merkittävimpiin kohteisiin kuuluvat myös Keskuspuiston metsäalueen 48 hehtaaria sekä Niipperin Myllypuron lehtokorpilaakson noin 24 hehtaarin suojelualueet. Joukkoon kuuluu myös pienialaisia kohteita,

Suojellut alueet sijaitsevat pääosin yleiskaavojen mukaisilla suojelu- ja virkistysalueilla sekä pieneltä osin maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla. Suojelualueilla on sallittu normaali jokamiehenoikeuksien mukainen liikkuminen ja virkistäytyminen; retkeily, marjastus ja sienestys ym. sekä suunnistus massatapahtumia lukuun ottamatta. Metsästyslain mukainen metsästys on sallittu, samoin muun muassa ulkoilureittien hoitotyöt.