Liito-oravien radioseuranta Suur-Tapiolan alueella

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Liito-orava kiipeää seinää pitkin

Radioseurannalla lisätietoa liito-oravien elinympäristöistä

Liito-orava LIFE -hankkeessa toteutettiin liito-oravien radioseuranta Suur-Tapiolan alueella vuosina 2019-2020. Seurannassa tutkittiin liito-oravien elinpiirejä ja liikkumista kaupunkiympäristössä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkossa maankäytön suunnittelun ja liito-oravan suojelun yhteensovittamisessa.

Tutkimuksen aikana radiopanta asennettiin 10 liito-oravalle ja niiden liikkeitä seurattiin maastokäyntien aikana. Liito-oravien pannoitus aloitettiin elokuussa 2019 ja seurantaa jatkettiin syyskuuhun 2020 asti.

Seurantatyön toteutti Ympäristötutkimus Yrjölä Oy yhteistyössä Luontoselvitys Metsänen kanssa.

RADIOPANTASEURANNAN ALUE SUUR-TAPIOLASSA

Kartalle on merkitty punaisin ympyröin paikat, joista liito-oravat pannoitettiin. Selvitysalueen kokonaispinta-ala on 31 km2. Tutkimusalue kattaa Suur-Tapiolan alueeseen kuuluvat pienalueet, joihin kuuluvat Tapiola, Pohjois-Tapiola, Niittykumpu, Laajalahti, Mankkaa, Otaniemi, Keilaniemi, Westend ja Haukilahti. Alueen eteläosan poikki kulkee Länsiväylä, pohjoisosassa Turunväylä, länsirajan myötäisesti Kehä II ja itäosassa Kehä I.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että kaupunkiympäristössä liito-oravat voivat elää melko pienillä alueilla. Nyt tehdyssä tutkimuksessa liito-oravien elinpiirit olivat selvästi pienempiä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joita on tehty metsäisillä alueilla taajamien ulkopuolella. Elinpiirit olivat myös pienemmät kuin Matinkylässä vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa. Suur-Tapiolan alueella seurattujen naaraiden elinpiiri oli keskimäärin vain noin 4 hehtaaria ja uroksilla noin 28 hehtaaria. Matinkylässä vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa naaraiden elinpiiri oli keskimäärin 15,5 ja urosten 79 hehtaaria.

Vaikka liito-oravien elinpiirit olivat keskimäärin pieniä, oli joukossa yksi hurjapää, joka liikkui muita laajemmalla alueella ja ylitti vilkkaasti liikennöidyn Länsiväylän kahteen kertaan. Tähän vaaditaan sangen pitkä liito, sillä Länsiväylä on ylityskohdassa lähes 60 metriä leveä.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että liito-oravat voivat elää ja lisääntyä Suur-Tapiolan kaupunkiympäristössä ja alueen metsiköt ovat liito-oraville sopivia. Liito-oravat kuitenkin tarvitsevat metsiköitä, jotka muistuttavat enemmän luonnontilaista metsää kuin puistoa. Lisäksi metsiköiden välillä pitää olla viheryhteyksiä, joiden kautta liito-oravat pääsevät liikkumaan alueelta toiselle.

Pannoitettu liito-orava

Tämä liito-orava pannoitettiin Tapiolassa syksyllä 2019. 

Miten radioseuranta toteutettiin?

Tutkimus toteutettiin pannoittamalla vuosien 2019 ja 2020 aikana 10 liito-oravaa ja seuraamalla näiden liikkeitä. Liito-oravien pannoitus aloitettiin elokuussa 2019 ja yhden liito-oravan seurantajakso vaiheteli muutamasta kuukaudesta vuoteen. Pyydystämistä ja pannoittamista varten on saatu toimenpiteen vaatima lupa Ely-keskukselta.

Seurantatyö aloitettiin asentamalla liito-oraville radiopannat. Tätä varten liito-oravat pyydystettiin erityisellä tätä käyttötarkoitusta varten valmistetulla loukulla, joka asennettiin liito-oravan kolon suulle. Kun liito-orava meni loukkuun, loukku irrotettiin puusta, laskettiin alas ja liito-oravalle asennettiin panta. Pannoituksen yhteydessä liito-orava punnittiin ja sen sukupuoli määritettiin. 

Liito-oravalle asennettava radiopanta painaa noin 5 grammaa ja sen signaalin kantama on noin 1-3 km. Pannan signaalia voidaan seurata maastossa antennilla ja vastaanottimella. Vastaanotin piippaa, kun liito-orava on signaalin kantaman alueella, jolloin liito-orava voidaan paikantaa. Kullakin pannalla on oma taajuutensa, jotta tiedetään, mitä yksilöä milloinkin seurataan.

Radioseuranta painottuu ilta- ja yöaikaan, sillä liito-orava on yöeläin. Seuranta aloitettiin yleensä noin tunti auringon laskun jälkeen ja yhtä liito-oravaa seurattiin maastossa 2 tuntia.

Radioseurantaa tekevä henkilö syksyisessä metsässä antennin ja vastaanottimen kanssa.

Liito-oravan liikkeitä seurataan maastossa antennin ja vastaanottimen kanssa.