Liito-orava-LIFE seminaari 11.2.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Seminaarin_banneri

Espoon kaupunki järjesti yhteistyössä Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien kanssa seminaarin "Hyviä käytäntöjä kuntien liito-oravakysymyksiin". Seminaarin ohjelmaan kuului esimerkkejä erilaisista toimintamallitöistä ja liito-oravaselvityksistä eri puolelta Suomea. Tilaisuus kokosi yhteen runsaan joukon mm. kaavoittajia, ympäristöpuolen asiantuntijoita ja viranomaistahoja.

Seminaari järjestettiin osana Liito-orava-LIFE -hanketta ja sen antia hyödynnetään osana kuntien maankäytön ja liito-oravien yhteensovittamista käsittelevää opasta, jonka Kuopio, Espoo ja Jyväskylä kokoavat hankkeen aikana.

Seminaarin materiaalit

  • Hyviä käytäntöjä kokoamassa – alustus päivän teemaan, projektikoordinaattori Maaret Väänänen, Kuopio. Lataa esitys (pdf, 3846 Kt)

Liito-oravien suojelu ja maankäytön yhteensovittaminen

  • Alkusysäys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamiseen Joensuussa, Paula Salomäki (YAMK opinnäytetyö). Lataa esitys (pdf, 3704 Kt)
  • Yhteistyöllä kohti ennakoivaa suojelua, ympäristöinsinööri  Jan Nyman, Vaasa. Lataa esitys (pdf, 1798 Kt)
  • Liito-oravan huomiointi kaupunkiympäristössä - suunnittelupöydältä toteutukseen, Ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen, Tampere Lataa esitys (pdf, 6817 Kt)
  • Liito-oravatoimintamalli Kuopiossa, ylitarkastaja  Anne Grönlund,  Pohjois-Savon ELY. Lataa esitys (pdf, 2072 Kt)

Liito-oravatieto ja sen soveltaminen

  • Liito-oravan esiintymistä ja elinympäristöjä koskeva tieto ja sen hallinta, kaavoitusbiologiAnne Laita, Jyväskylä. Lataa esitys (pdf, 970 Kt)
  • CASE Helsingin liito-oravaverkosto, maisema-arkkitehti  Anna Böhling, Helsinki. Lataa esitys (pdf, 5986 Kt)
  • Radioseuranta menetelmänä – Case Espoon Suur-Tapiola, biologi  Rauno Yrjölä, Ympäristötutkimus Yrjölä. Lataa esitys (pdf, 4132 Kt)

Lisätietoja Liito-orava-LIFE -hankkeesta