Keskuspuiston historia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoo alkoi kasvaa voimakkaasti 1940- ja 1950-luvuilla ja kehittyä maataloudesta elävästä maalaiskunnasta kauppa-, palvelu- ja teollisuuskaupungiksi. Vuonna 1963 Espoosta tuli kauppala ja vuonna 1972 kaupunki. Nopea kaupungistuminen ja asukasluvun nousu aiheuttivat rakennuspaineita eri puolille Espoota – perinteiset kyläyhteisöt, metsittyneet pellot, villiintyneet niityt ja metsät olivat vaarassa jäädä kerros- ja rivitaloasutusten ja teiden jalkoihin. Asukkaat pelkäsivät, että Espoon kaupunki kaavoittaa omistamansa maat asutukselle ja muulle rakentamiselle unohtaen keskuspuiston alueen tärkeyden koskemattomana virkistysalueena.

Keskuspuiston perustamisen suunnittelu alkaa

Keskuspuistosta alettiin puhua yleiskaavoituksen ja seutusuunnittelun yhteydessä 1970-luvulla. Yleinen luonnonsuojeluaatteen herääminen 1970-luvulla viritti Keskuspuiston ympärille kansanliikkeen suojelemaan sen asemaa espoolaisten virallisena virkistäytymisalueena.

Keskuspuiston kaavoitus ei kuitenkaan alkanut kuin vasta vuonna 1982, jolloin alue jaettiin kahteen osaan – Keskuspuisto I:een ja Keskuspuisto II:een. Valtuusto hyväksyi vuonna 1996 Keskuspuisto I:n osayleiskaavan, jonka ympäristöministeriö vahvisti pääosin vuonna 1997. Lainvoiman ympäristöministeriön päätös sai vuonna 1999. Keskuspuisto II:n osayleiskaavan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuonna 1993. Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi osayleiskaavan vuonna 2004, ja hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen tultua hylätyksi Keskuspuisto II:n osayleiskaava astui voimaan vuonna 2006.

Ensimmäinen luontoportti pystytetään Sunaan

Espoo oli vuonna 2012 maailman designpääkaupunki yhdessä Helsingin, Vantaan, Lahden ja Kauniaisten kanssa. Espoon ympäristökeskus juhlisti designpääkaupunkivuotta Rusetti – Espoon keskuspuisto -hankkeella. Rusetin avulla Keskuspuistoa tehtiin tunnetuksi lähiseudun asukkaille erinomaisena liikuntapaikkana ja arvokkaana luontokohteena.

Yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Omnia-ammattiopiston kanssa Espoon ympäristökeskus julisti opiskelijoille suunnatun logon ja luontoporttien suunnittelukilpailun, jonka ansiosta Keskuspuisto sai uuden ilmeen viittoihinsa sekä tärkeimmille sisääntuloreiteilleen. Omnian opiskelijat valmistivat ja kaupunki pystytti keväällä ensimmäisen portin Sunaan. Kaiken kaikkiaan Keskuspuistoon pystytetään kymmenen luontoporttia puiston sisäänkäynneille toivottamaan vierailijat tervetulleiksi.

Designvuoden aikana julkaistiin myös uusi Keskuspuiston luontoa ja liikuntamahdollisuuksia esittelevä esite Keskuspuistossa järjestettiin myös luontotapahtumia, talkoita ja retkiä koko perheelle. Espoon ympäristökeskuksen lisäksi Rusetti-hanketta olivat toteuttamassa Laurean ja Omnian Koulii-hanke, Ihmiset tekevät Suurpellon -hanke, virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, kaupungin tekninen keskus sekä kaupungin liikuntapalvelut.