Yhteistyössä espoolaisten kaukolämpö päästöttömäksi 2030 mennessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.3.2017 klo 14.52

Espoo on ottanut uuden askeleen kestävän kasvun kehityspolullaan kohti hiilineutraaliutta. Kaupungin ja Fortum Oyj:n tekemällä uudella sopimuksella vahvistetaan yhteisten energiatavoitteiden toteuttamista ja kaupunkiratkaisujen kehittämistä Espoossa. Yhteistyössä on sovittu tavoitteesta tuottaa kaikki Espoossa käytettävä kaukolämpö viimeistään vuonna 2030 kokonaan hiilineutraalisti.

Sopimus kattaa myös muun muassa yhteistyön tuotteiden ja palvelujen tuomisessa markkinoille, sähköisen liikenteen edistämisessä sekä kiertotalouden ratkaisujen luomisessa.

”EU:n tutkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Minusta se on hyvä alku, ja aiomme olla sitä jatkossakin. Kestävät kaupunkiratkaisut edellyttävät toimivaa yhteistyötä kaupungin, yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaupunkilaisten kesken. Tässä yhteistyössä Espoo haluaa olla mukana toimijana ja alustana”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Fortumin kanssa tehtävällä yhteistyöllä haetaan isoa harppausta tiellä kohti hiilivapaata Espoota.

”Lämmöntuotannon osuus Espoon kaikista ilmastoon vaikuttavista päästöistä on nykyisellään lähes puolet. Kaukolämmöllä ja uusilla energiaratkaisuilla on todella suuri vaikutus suoraan kaupunkilaisten hyvinvointiin”,  Mäkelä jatkaa.

Jäteveden hukkalämmöstäkin saadaan kaukolämpöä. Tiesitkö, että Kirkkonummen - Espoon
kaukolämmöstä 15 prosenttia syntyy näin.

Espoon ja Fortumin kehittämisyhteistyön maalina on muutos koko energian tuotannossa, jakelussa ja asiakkuudessa. Älykkäillä ja päästöttömillä ratkaisuilla toteutetaan osapuolten päämäärää resurssiviisaasta, puhtaasta ja kestävästä sujuvan arjen kaupungista.

”Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä hiilineutraalin kaukolämmön kehittämisessä – samalla tuemme Espoota kohti sen tavoitetta, olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2050. Yhteistyöllä ja toteutettavilla kaupunkiratkaisuilla parannamme myös kaupunkilaisten arkea, viihtyvyyttä sekä kaupungin menestystä”, toimitusjohtaja Pekka Lundmark Fortumista toteaa.

Fortum ja kaupunki solmivat kesällä 2016 aiesopimuksen taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämisestä. Työn tuloksena syntyi muun muassa kolme skenaariota hiilineutraalista kaukolämmöstä Espoossa vuoteen 2030 mennessä. Skenaariot ovat luonnollinen jatko kehitykselle, jossa hukkalämpöjen hyödyntämisen ja uusiutuvien polttoaineiden käytön osuus on kaukolämmön tuotannossa noussut kaupungissa jo kolmasosaan kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Fortum yhteistyö allekirjoittajat
Näillä hartioilla tahtoa tehdä hiilivapaa Espoo. Vasemmalta Fortumin Niko Wirgentius ja Markus Rauramo, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

 


Osapuolten tavoitteena on kansainvälisesti ainutlaatuisten, asukkaille ja yhteisöille suunnattujen älykkäiden energiaratkaisujen avoin kehittäminen ja käyttöönotto. Työ on osa koko pääkaupunkiseudun yhteistä tavoitetta rakentaa maailmanluokan testialusta uusille älykkäille kestävän kehityksen ratkaisuille.

”Mukaan kehittämiseen tarvitaan ja halutaan myös muita kumppaneita. Pyrkimyksenä ovat kokonaisvaltaiset ratkaisut, jotka lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia ja houkuttelevat mukaan eri yrityksiä. Kaupunki sitoutuu yhteistyössä omalta osaltaan uusien tuotteiden ja ratkaisujen mahdollistajaksi ja käyttäjäksi sekä suunnittelemaan ja rakentamaan kaupunkia pitkäjänteisesti kestävään tulevaisuuteen”, Espoon kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala sanoo.

LISÄTIETOJA:
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki 043 824 5427
Niko Wirgentius, Head of Asset management, Fortum, 050 330 0043

Fortumin kolme visiota kaukolämmön tuottamisesta Espoossa

Espoo kestävän kasvun polulla
 
Espoon kaupunki luo kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Työn tavoite on hyvinvointi fiksussa, turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu.

Kaupungistumisen luomat mahdollisuudet hyvään elämään hyödynnetään. Espoota rakennetaan palvelujen, liikkumisen, asumisen, kulttuurin ja talouden kannalta kestävästi. Tavoitteena on muun muassa, että kaupungissa energia on tuotettu hiilivapaasti, kasvetaan kestävään elämäntapaan, lähiluontoa arvostetaan elämän lähteenä ja jossa kaikkien osallisuus on arkea. Kehitystä kannattelee espoolaisesta osaamisesta syntyvä innovaatioihin ja kiertotalouteen perustuva elinvoima.

2016 tehdyn kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoittaa, että voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen  ulottuvuuksilla arvioituna onnistunut kasvamaan kestävästi. Työ jatkuu ja tavoitteena on tehdä se entistä paremmin ja vaikuttavammin.