Tutustu ja vaikuta!

8.1.2018 klo 9.05

Nyt on oikea aika vaikuttaa nähtävillä oleviin kaavasuunnitelmiin! Nyt esillä on suunnitelmia mm. Leppävaaran urheilukeskuksen ja Matinkylän Mattlidenin kaavamuutoksista.  Osallistu kertomalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tai jättämällä muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olo alkaa 8.1.2018.

Nähtävillä 8.1.2018 alkaen olevat kaavat ja kaavamuutokset:

Kattilalaakso I, 420214 , asemakaavan muutos, Saunalahti, alue 420214, Tiilikulma 1–7.
Tehokkaampaa asuinrakentamista Saunalahteen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Leppävaaran urheilukeskus, 118200 , asemakaava ja asemakaavan muutos, Leppävaara ja Karakallio, alue 118200. Leppävaaran urheilupuisto.
Uusi urheiluhalli Leppävaaran urheilupuistoon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Mattliden, 311900 , asemakaava ja asemakaavan muutos, Matinkylä, alue 311900, Gräsanlaakson ja Nelikkotien risteyksen pohjoispuolella.
Mattlidenin koulukeskuksen kehittäminen, Länsiväylän tiesuunnitelman mahdollistaminen ja täydennysrakentaminen Matinsolmun lounaispuolelle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.1.–6.2.2018

Mäkkylä I, 111907 , asemakaavan muutos, Leppävaara, alue 111907, Adjutantinkatu 1. 
Uutta kerrostalorakentamista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Suinonsalmi 412009 , asemakaavan muutos, Soukka, alue 412009. Meri-Hanikka 1 ja Suvisaarentie 1–9. Pientalojen täydennysrakentamista sekä Suinonsalmen uimaranta- ja virkistyspalveluiden kehittämistä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.1.–6.2.2018. 

Teirinsyrjä, 621201 , asemakaavan muutos, Muurala, alue 621201, Kehä III:n ja Espoonväylän kulmassa osoitteessa Teirinsyrjä 2.
Päivittäistavarakauppaa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.1.–22.1.2018.

Laaksolahti I, 140703 , asemakaavan muutos, Laaksolahti, alue 140703. Pitkäjärventie 41 ja osa Huvilapuistoa.
Asuinrakentamista.
Kaavaehdotus nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Länsikorkee, 210900 , asemakaavan muutos, Tapiola, alue 210900.
Kaavalla säilytetään kaupunkirakenne ja suojellaan rakennukset.
Kaavaehdotus nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Pohjankulma, 213103, asemakaavan muutos, Pohjois-Tapiola, alue 213103, Ukonvaaja 2. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta.
Liike- ja toimistorakennukset asumiseen.
Kaavaehdotus nähtävillä 8.1.–6.2.2018

Lisäksi nyt on mahdollisuus vaikuttaa vaihettaisiin asemakaavoihin 23.1.2018 asti:

VK 2001, Serviniemi, Otaniemi
VK 4001-4005, Kivenlahti

Vaiheittaisten asemakaavan muutosten tavoitteena on päivittää alueen pysäköintimääräyksiä.

Kaikki nyt nähtävillä olevat hankkeet