Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo: Espoon eteläosien kehittäminen ripeää

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.10.2015 klo 11.00

Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2016 ovat Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen, kaupunkikeskusten ja metrovyöhykkeen kehittäminen, asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen, rakentamisen investoinnit, tilakustannusten alentaminen ja toiminnan tuottavuuden parantaminen.

Vuoden 2016 alusta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät. Molemmat uudet tulosyksiköt sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Uuteen organisaatioon ei tule sisäistä tilaaja-tuottaja -toimintamallia.

Metroliikennöinti alkaa elokuussa 2016

Länsimetron ensimmäisen rakennusvaiheen eli Ruoholahti-Matinkylä -osuuden aikataulu on laadittu niin, että henkilöliikenne alkaa elokuun puolivälissä 2016. Rakennustekniset työt ovat runkorakenteiden osalta jo lähes valmiit. Asemien sisustus- ja talotekniset työt ovat käynnissä ja jatkuvat vielä kevään 2016 ajan.

Metron jatkeen Matinkylä-Kivenlahti työtunnelit saadaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä, ja saman tien alkavat varsinaiset tunneli- ja asemalouhinnat. Louhintavaihe jatkuu vuoden 2017 lopulle. Vuoden 2016 toisella puolikkaalla alkavat ensimmäiset rakennusurakat sitä mukaa, kun tunnelijaksojen louhinnat valmistuvat.

Tapiolan alueen rakentaminen laajimmillaan

Merkittävimmät investoinnit alueella kohdistuvat Tapiolan liikekeskustaan ja Kehä I:n uudistamiseen Keilaniemessä.

Tapiolan keskuksessa kaupungin ja LähiTapiolan vuonna 2014 tekemän sopimuksen mukaiset työt etenevät Merituulentiellä ja sen ympäristössä. Keskuksen itäosaan valmistuu uudet tilat Stockmannille keväällä 2017. Merituulentie ja bussiterminaali valmistuvat vuoden 2018 lopussa. Liiketilojen päälle rakennetaan asuntoja.

Noin 2 000-paikkainen pysäköintilaitos, keskushuolto ja yhteisväestönsuoja valmistuvat keväällä 2016. Leimuniitty, Tapiolanympyrä ja Tapiolantie valmistuvat kesällä 2016 samoin kuin Tapiolan koulun ja Tapionkentän uudistamistyöt.

Kehä I:n uudistamishankkeen aloittamista Keilaniemessä valmistellaan siten, että hanke on mahdollista käynnistää vuonna 2016. Ensimmäisen asuintornitalon rakentaminen Keilaniemeen metroaseman ja Kehä I:n viereen käynnistynee vuoden 2017 lopussa.

Otaniemessä alkaa Aalto-yliopiston uuden koulurakennuksen rakentaminen vuoden 2015 lopussa ja valmistuu 2018, jolloin Taideteollinen korkeakoulu pääsee muuttamaan uusiin tiloihin Otaniemeen.

Matinkylässä rakennetaan paljon

Kauppakeskus Iso Omenan laajennus sekä Matinkylän metrokeskus ja sinne sijoittuvan kaupungin palvelutorin rakentaminen edistyvät aikataulussa. Kauppakeskuksen laajennus, bussiterminaali ja palvelutori avataan metroliikenteen alkaessa elokuussa 2016.

Metrokeskuksen länsipuolelle Tynnyripuiston alueelle kaavoitetaan asumisen, palvelujen ja viihtymisen alue, jonne sijoittuu mm. Matinkylän uusi uimahalli, Meri-Matin koulukeskus, nuorison kulttuuriareena ja Eliksiiri-hotellikortteli.

Metroasemaa vastapäätä Kalapuistoon on kaavoitettu Matinkylän Elä- ja Asu -seniorikeskus, jonka rakentaminen ajoittuu vuosille 2017-2019.

Niittykummun ilme muuttuu

Niittykummun metrokeskuksen rakentaminen on alkanut. Uusi kauppakeskus pyritään avaamaan vuoden 2016 marraskuussa. Metrokeskuksen asuintornit valmistuvat vuonna 2017. Metroaseman ympäristössä on käynnistynyt myös huomattavat kadunrakennushankkeet. Niittykummun metroasema pyritään avaamaan muiden metroasemien tapaan liikenteelle elokuussa 2016.

Finnoon asuntorakentaminen käynnistyy

Finnoon asunto- ja liikerakentaminen on suunniteltu käynnistyvän loppuvuonna 2016 Djupsundsbäckenin alueelta, jonne tulee myös Finnoon yhtenäiskoulu liikuntapaikkoineen ja päiväkoteja. Myös Hannuspellon liike- ja työpaikkarakentaminen Länsiväylän varteen käynnistyy.

Finnoon rakentaminen jatkuu voimakkaana seuraavat 10-15 vuotta.

Espoonlahteen lisää palveluja

Metron tulo Espoonlahteen mahdollistaa alueelle aiempaa paremmat kaupalliset palvelut ja riittävän asuntotuotannon. Kauppakeskus Lippulaivan laajentamista entistä monipuolisemmaksi kauppakeskukseksi suunnitellaan. Suunnitteilla on myös asuntotuotantoa metroaseman läheisyyteen. 

Tuleva asuinrakentaminen täydentää ja tehostaa tulevan metroaseman ympäristön maankäyttöä. Espoonlahden keskustaan sijoittuu uudet aluekirjasto- ja kulttuuritilat.

Kivenlahti kehittyy

Kivenlahden metroaseman seutua tullaan kehittämään valittavan yhteistyökumppanin kanssa liiketila- ja työpaikkalähtöisesti. Asuinrakentaminen täydentää merellistä Kivenlahtea.

Palvelutarjonta laajenee Suurpellossa

Suurpellon rakentaminen jatkuu. Suurpellon alueella tulee asumaan vuoden 2016 lopussa reilut 3 000 asukasta.

Opinmäki otettiin käyttöön kesällä 2015 ja toiminta on käynnistynyt lähes täydessä laajuudessaan. Lisäksi palvelutarjonta alueella laajenee, kun palvelukorttelialueen kauppapalvelujen rakentaminen käynnistyy 2016.

Espoon keskusta kehitetään asuinrakentamisella

Virastokeskuksen ympäristöstä käynnistetään vuoden 2016 aikana tontinluovutus rakentajille. Espoon keskuksen liityntäpysäköintiä kehitetään. Suviniityn uusien asuinrakennusten, päiväkodin ja uuden pysäköintitalon toteutus alkaa.

Suvelan ja Kirkkojärven asuinalueiden kehitystyö jatkuu lähiympäristön parannuksina. Muun muassa Suvelan asukaspuiston ja Keski-Espoon urheilupuiston parannus saadaan toteutettua. Suvelan täydennysrakentamiseen tähtäävää asemakaavanmuutoksen valmistelua jatketaan.

Leppävaaraan lisää asumista ja palveluja

Perkkaan uuden itäisen kaupunginosan rakentaminen alkanee. Pohjois-Leppävaaran suunnittelu jatkuu ja hankkeessa keskitytään entistä ponnekkaammin etelä- ja pohjoispuolten yhdistämiseen. Alueen kehittämiseen saadaan lisää voimaa Kauppakeskus Sellon liityttyä hankekehittäjiin.

Hatsinanpuistoon kaavaillaan laajaa, Leppävaaran olemassa olevia palveluja täydentävää liike- ja liikuntakeskusta, johon rakennettaisiin toimistoja, viihde- ja vapaa-ajan tiloja, tilaa vaativaa kauppaa ja liikuntatiloja.

Leppävaaran uusittu uimahalli avataan heti vuoden alussa ja koko läntistä pääkaupunkiseutua palveleva maauimala avaa ovensa myöhemmin keväällä 2016. Leppävaaran Elä- ja Asu -seniorikeskus valmistuu 2017.

Kehä II:sta laaditaan uusi selvitys, jossa tutkitaan sen jatkamista kaupungin katuhankkeena. Tiealuetta kehystävää maankäyttöä tullaan tehostamaan merkittävästi.

Kaavoituksen pääpaino metron kehityskäytävässä

Valtion ja metropolialueen kuntien sopimuksen mukaisesti kaavoitusta lisätään hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen vaikutuspiirissä. Espoon vuosittainen asuinkaavoitustavoite on 312 500 kerrosneliömetriä. Metron jatkeella tämä merkitsee useita osayleiskaavoja ja asemanseutujen asemakaavoitusta. Maankäyttöä tiivistetään kaavoittamalla asemien läheisyyteen lisää asuntoja, palveluja ja työpaikkoja.

Vuonna 2016 merkittäviä kaavoituskohteita on Otaniemessä sekä Tapiolan ja Keilaniemen keskustoissa. Finnoossa, Espoonlahdessa ja Kivenlahdessa metroasemien ympäristöjen kaavoitustyö jatkuu vilkkaana.

Kaupunkiradan vyöhykkeellä kaavoitetaan Leppävaaran aseman pohjoispuolelle lisää asumista, työpaikkoja sekä palveluja. Raide-Jokeriin varaudutaan useilla kaavamuutoksilla Tapiolan ja Leppävaaran alueella. Keran osayleiskaavatyöllä luodaan edellytykset työpaikka-alueen muuttumiselle yli 10 000 asukkaan urbaaniksi asuinalueeksi.

Espoon keskuksen ja Kauklahden ympäristöissä kaavoituksen piirissä on aluerakennetta täydentäviä kohteita sekä pientaloalueita. Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaavoitus jatkuu. Alueelle laaditaan luonnos siitä, minkälainen asumisen, luonnon ja virkistymisen sekä niitä tukevien elinkeinojen kokonaisuus luodaan tulevaisuudessa.

Laajoja koulukorjauksia

Espoon sairaala otetaan käyttöön loppuvuonna 2016. Sairaalan rakennusurakka on Espoon kaupungin kaikkien aikojen suurin talonrakennushanke. Sairaala rakennetaan Jorvin yhteyteen.

Elinkaarimallilla peruskorjattavia koulukohteita ovat Päivänkehrän koulu (2015-2017), Kirstin koulu (2017-2018), Viherlaakson koulu ja lukio (2018-2019), Tuomarilan koulu (2019-2020) ja Laajalahden koulu (2019-2020). 

Vuonna 2016 valmistuvia koulu- ja päiväkotikohteita ovat Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus, Auroran koulun uudisrakennus ja Nuumäen päiväkoti.

Alkavia kohteita ovat Suviniityn päiväkoti ja neuvola, Paapuurin päiväkoti, Pohjois-Tapiolan päiväkodin uudisrakennus ja Kirkkojärven päiväkodin uudisrakennus.

Perusparannuksiin ja vuosikorjauksiin panostetaan aiempaa enemmän. Sisäilmaongelmaiset rakennukset ovat etusijalla.

Asuntotuotanto suhdanteista kiinni

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä MAL-aiesopimuksessa 2012-2015 Espoo on sitoutunut varmistamaan kaavalliset ja kunnallistekniset edellytykset vuosittain vähintään 2 500 uudelle asunnolle, joista 20 prosenttia on valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Asuntotuotannon määrä pysyy 2015 edellisvuosien tasolla. Kuluvana vuonna käynnistynee MAL-tavoitteen mukaisesti noin 2 500 uuden asunnon rakentaminen.

Vuonna 2016 alkavien kohteiden määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Kuitenkin suhdannetilanne viime kädessä ratkaisee alkavien kohteiden määrän. 

Espoon Asuntojen tavoitteena on rakennuttaa vuonna 2016 yhteensä 400 uutta vuokra-asuntoa.

Olli Isotalon esitys (pdf)