Vapaita yritystontteja voi selailla kaupungin karttapalvelusta

Espoon kaupungilla on vapaana vain muutamia yksittäisiä liike- ja toimisto- tai teollisuus- ja varastotontteja esimerkiksi Vanttilassa ja Juvanmalmilla. Yritystonttien luovutuksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto ja päätökset tehdään tontti- ja yrityskohtaisesti neuvotellun luovutusesityksen pohjalta.

Vapaiden tonttien tiedot löytyvät Espoon karttapalvelusta. Sivun alalaidassa on ohje tonttien selailuun.

Yritystonttien luovutusperiaatteet

Pääsääntöisesti tontti vuokrataan pitkäaikaisella (30 v.) kiinnityskelpoisella maanvuokrasopimuksella. Vuosivuokra on 6 % tontin käyvästä arvosta. Tontinvuokria ja muita luovutusehtoja ei ole etukäteen vahvistettu kaupungin päätöksentekoelimissä.

Luovutussopimuksiin sisällytetään rakentamisvelvollisuutta koskeva ehto. Lähtökohtana pidetään sitä, että tontin rakennusoikeudesta on rakennettava vähintään noin 70 % käyttöönottokuntoon kolmessa vuodessa. Tonttia ei saa luovuttaa edelleen rakentamattomana.

Kiinteistövero määräytyy kiinteistöverolain mukaisesti, jolloin vuokralainen ei maksa kiinteistöveroa maapohjasta.