Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinrakennustontteja yhtiömuotoiseen toteutukseen. Tarjousaika 17.8.2018 asti.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tarjousaika on päättynyt. Aineisto pidetään nähtävillä toistaiseksi.

Myytävät tontit sijaitsevat Espoon keskuksessa, Mankkaalla, Kurttilassa, Kauklahdessa, Saunalahdessa ja Lintuvaarassa.

Kohteiden asemakaavamerkintä on A, AO, AP, AK tai AR. Kohdekohtainen rakennusoikeus on 606 – 4100 kem2.  Kohteet ovat pinta-alaltaan noin 1732 – 8916 m2.

Kohteet esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneelle toteuttajalle/toteuttajille asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Tarjouskilpailu on avoin. Tarjoajalta (yksi tai kaksi yhdessä) edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla ostotarjouslomakkeissa kuvatuilla tavoilla hoidettu (löytyvät aineistopankista). Lopullisesti tonttien myynnistä päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Myös yksityiset henkilöt voivat jättää tarjouksia tonteista, mutta ennen päätöksentekoa kaupungin on saatava riittävä näyttö hankkeen toteuttamisedellytyksistä.

Tarjousaika päättyi 17.8.2018 klo 12. Tarjoukseen ei saa liittää maksu- tai muita ehtoja. Mahdolliset kysymykset pyydettiin toimittamaan 3.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jouni.lindberg ät espoo.fi. Vastaukset kysymyksiin on julkaistu tällä nettisivulla 7.8.2018.

Ostotarjoukset tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja ostotarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon 17.8.2018 klo 12 mennessä. Kuoren päälle tulee olla merkitty tarjouksen tekijä / tekijät ja ”Tonttihintakilpailu, elokuu 2018”.

Lisätietoa tonteista: linkki aineistopankkiin.


3.8. mennessä saapuneet kysymykset ja niihin vastaukset:

Kysymys 1

Tontin 49-26-104-1 pohjoiskulmassa, ilmeisesti kuitenkin sen ulkopuolella näyttää sijaitsevan jonkinlainen masto/tukiasema.Kaupungin karttapalvelun mukaan tämän vuokrasopimus tulee päättymään 7/2021, osaatteko sanoa mitään maston kohtalosta tämän jälkeen?

Vastaus: Masto sijaitsee myytävän alueen ulkopuolella.  Maston sopimusta tullaan jatkamaan vuoden 2021 jälkeenkin, joten sen voi olettaa pysyväksi.

Kysymys 2

Onko teillä antaa tietoa Saunalahden AO tontin (kiinteistötunnus 49-42-300-5) pohjaolosuhteista?

Vastaus: Pohjaolosuhteet ovat perustusluokkaa 3a ja 4, eli vaikeasti rakennettava pehmeikkö / syvä pehmeikkö. Asia on esitetty tarkemmin liitemateriaalissa (liite 3). Liite on erikseen ladattava koneelle, jotta sitä voisi lukea.

Kysymys 3

Onko tonttirahaston käyttö tarjouksessa sallittua ja tuleeko tonttirahasto olla nimettynä tarjousvaiheessa vai voiko sen nimetä vasta myöhemmin?

Vastaus: Tonttirahastoa saa käyttää, koska sitä ei ole erityisesti kielletty. Tarjous tulisi mielellään jättää yhteisissä nimissä, mutta ainakin rahasto tulisi yksilöidä tarjouksessa.

TonttihakuAKAOARTonttihaun tontit sijaitsevat Espoon keskuksessa, Mankkaalla, Kurttilassa, Kauklahdessa, Saunalahdessa ja Lintuvaarassa. (c) Espoon kaupunki 2018