Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten tontit Tapiolasta. Tarjousaika 29.6.2018 asti.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Myytävät tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella korttelissa 12221 Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä. Tontin 7 rakennusoikeus on 3200 k-m2 ja tontin 8 rakennusoikeus 3300 k-m2.

Tontit esitetään myytäväksi hintatarjousten perusteella suurimman tarjouksen tehneelle toteuttajalle asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Asuntorakentamisen on oltava vapaarahoitteista. Asuinrakennusoikeudesta voidaan toteuttaa korkeintaan 51 % sijoittajille. Tarjouksen tonteista voi jättää myös kaksi toteuttajaa yhdessä.

Tarjouskilpailu on avoin. Tarjoajalta edellytetään kuitenkin kokemusta vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi tarjoajan kaikkien yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla tarjouspyyntöasiakirjassa selvitetyllä tavalla hoidettu. Lopullisesti tontin myynnistä päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Tarjousaika päättyy 29.6.2018 klo 12. Tarjoukseen ei saa liittää maksu- tai muita ehtoja. Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan 30.5.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen mia.kajan ät espoo.fi. Vastaukset kysymyksiinja tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset julkaistaan tällä nettisivulla viimeistään pe 5.6.2018.

Ostotarjous tulee tehdä liitteenä olevalle lomakkeelle ja se tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Espoon kaupungin kirjaamoon pe 29.6.2018 klo 12 mennessä. Kuoren päälle tulee olla merkitty tarjouksen tekijä / tekijät ja ” Tapiolan tonttien hintakilpailu, Jousenpuisto AK-1, 12221/ 7 ja 8 ”.

Tarkemmat tiedot tonteista, tontinluovutusehdoista ja tarjouskilpailuun osallistumisesta ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisen linkin kautta:

Jousenpuiston tarjouspyyntöasiakirjat, tontit 7 ja 8

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KOSKIEN JOUSENPUISTON TONTTIKILPAILUA

Kysymys 1:

Onko tontteja 12221/7 ja 8 koskien jo olemassa mahdollisesti rasite- tai muita sopimuksia, joissa on sovittu esimerkiksi tontteja koskevista kulkuyhteyksistä, piha-alueiden toteutuksesta ja käytöstä, hulevesien johtamisesta, tms?

Vastaus:

Tontilla 8 on kulkurasite tontin 5 alueella. Rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset jaetaan käytön suhteessa. On mahdollista, että tonttien 5, 6, 7 ja 8 osalta laaditaan yhteisjärjestelysopimus leikki- ja oleskelualueen osalta.

Hulevesien osalta ei ensisijaisesti tehdä rasitesopimusta. Tarkoitus on, että kukin tontin omistaja toteuttaa hulevesisuunnitelman mukaiset rakenteet oman tonttinsa alueella. Mikäli on tarvetta mennä tontin rajan yli, niin tällöin tehdään rasite tai muu sopimus, jossa sovitaan jokaisen kustannusvastuusta. Muita rasiteasioita ei ole kaupungin tiedossa.

Päivitetty hulevesisuunnitelma liitteenä.

Kysymys 2:

Tuleeko tonttien 12221/7 ja 8 ostajalle myöhemmin velvollisuuksia toteuttaa tai kustannuksellaan osallistua joihinkin tonttien rajojen ulkopuolella sijaitsevien alueiden toteutukseen tai ylläpitoon (esim. valtaojan siirto)?

Vastaus:

Valtaoja on jo siirretty itään puiston puolelle. Kaupungin tiedossa ei ole sellaisia yleisten alueiden toteutukseen tai ylläpitoon liittyviä suunnitelmia, jotka aiheuttaisivat kustannuksia tontin ostajalle.

Kysymys 3:

Onko tonttien välittömässä läheisyydessä jo toteutettuja maanalaisia rakenteita tai esim. kunnallisteknisiä linjoja, joilla on vaikutusta tonttien rakentamiseen erityisesti tontinrajan läheisyydessä?

Vastaus:

Tonttien rajojen tuntumassa kulkee useita kunnallisteknisiä linjoja. Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksiä voi tilata maksutta johtotietopalvelusta. Selvityksen voi tilata sähköisessä palvelussamme https://easiointi.espoo.fi/ePermit. Palvelun käyttö edellyttää sähköistä käyttäjän tunnistamista. Asiakas voi tunnistautua pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilitunnistautumisella. Selvitys on voimassa kaksi viikkoa.

Kysymys 4:

Onko mahdollista saada käyttöön saman korttelin tonteille 3 ja 6 mahdollisesti jo laadittuja suunnitelmia?

Vastaus:
Tontille 3 on myönnetty poikkeamisluvat 49-2017-2082 ja 49-2018-789.
Tonttiyksikön tiedossa ei ole suunnitelmia tontin 6 osalta.

Kysymys 5:

Ovatko tarjouspyynnön kohteena olevat tontit toteutettavissa ja käyttöönotettavissa ilman omaa erillistä meluntorjuntaa, mikäli Merituulentien suuntaan melusuojana toimivan tontin 6 rakentaminen ei tapahdu tarjouspyynnön kohteena olevien tonttien toteutusaikataulussa?

Vastaus:

Kohteissa on tehtävä melumittaukset käyttöönoton yhteydessä. On mahdollista, että alueella joudutaan turvautumaan tilapäisiin melusuojauksiin leikkipihan osalta.


Kysymys 6:

Miten on ajateltu työmaalla tonteille pääsy, kun tontteja 4,5,6 ei ole vielä rakennettu.
Kuka vastaa (kustantaa) työmaatien rakentamisesta rakentamattomien tonttien läpi ja millä oikeudella. Jos esim. Espoon asunnot tai Setlementti Oy saisi oman rakennushankkeensa käyntiin ennen tonttien 7 ja 8 rakentamista Voidaanko niiden työmaateitä käyttää ja miten?

Vastaus:

Tonttien ostaja vastaa työmaatien rakentamisesta. Tien sijoittamisesta sovitaan erikseen.

Kysymys 7:

Onko velvoiteautopaikkojen vuokran suuruus jo tiedossa? Kohdistuuko yhtiölle ko. vuokrakuluja jo rakentamisen aikana?

Vastaus:

Pysäköintilaitoksen operaattori vuokraa pysäköintipaikkoja markkinaehtoisesti ja käytännössä asukkaat vuokraavat tarvitsemansa paikat suoraan operaattorilta. Asunto-osakeyhtiö sopii pysäköintiyhtiön kanssa rakennusluvan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisesta pysäköintilaitokseen. Sopimusluonnos on tarjousasiakirjojen liitteenä 7.

Kysymys 8:

Onko tonttirahaston käyttö sallittua?

Vastaus:

Kyllä on. Tämä on tuotava esiin ostotarjouksen jättämisen yhteydessä.

Liitetiedostot