Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Syksyn 2018 omakotitonttihaun hakuaika päättyi 2.10. ja tonttihaku jatkuu loppusyksyn tontinvalinnoilla ja alkuvuoden kauppakirjojen ja vuokrasopimusten allekirjoitustilaisuuksilla. Tähän tonttihakuun ei voi enää osallistua. Seuraava Espoon kaupungin järjestämä omakotitonttihaku järjestetään aikaisintaan syksyllä 2019.

Tonttihakuun osallistuneet kutsutaan tai on kutsuttu arvonnan mukaisessa sijalukujärjestyksessä tontinvalintatilaisuuksiin, jotka järjestetään 8.11, 22.11 sekä 13.12.

Tontinvalintatilaisuuksien aikana muuttuvaa tonttien varaustilannetta voi seurata reaaliaikaisena alasivultamme.

Tonttihaussa on mukana 46 tonttia, joista 24 sijaitsee Lintuvaarassa ja seitsemän tonttia sekä Saunalahdessa että Kurttilassa. Lisäksi Kauklahdessa on neljä tonttia, Nupurissa kolme ja Henttaalla yksi tontti. Luovutettavista 46 omakotitontista 24 kpl on ainoastaan vuokrattavia eikä vuokralaisella ole oikeutta lunastaa tonttia vuokra-aikana. Muut 22 tonttia voi joko vuokrata tai ostaa.

Tontit ovat pinta-aloiltaan 472 m2 - 1 325 m2 ja rakennusoikeuksiltaan 120 k-m2 - 258 k-m2. Tonttien tarkat tiedot valmistuvat nettisivuille ennen tonttihaun alkamista. On tärkeää tutustua tonttien erityispiirteisiin huolella ennen tontinvalintapäätöksen tekemistä.

Tonttihakuun osallistuminen

Espoon omakotitonttihaku perustuu arvontaan, jossa kaikille tontinhakijoille arvotaan sijoitusluku hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan tontinvalintatilaisuuksiin sijoitusluvun suuruuden perusteella. Hakuaikana ei ole merkitystä, mistä tontista on kiinnostunut, vaan tontti valitaan vasta tontinvalintatilaisuudessa sijoitusluvun mukaisessa järjestyksessä.

Tonttihakuun voi osallistua täysi-ikäinen henkilö. Arvonnassa etusijalla eli ensimmäisessä arvontakorissa ovat ne hakijat, joiden kotikunta 1.1.2018 alkaen on keskeytyksettä ollut Espoo.

Tonttihaun hakijakelpoisuuden uudistukset vuonna 2018:

  • Hakijaa ei aseteta karenssiin, vaikka hän olisi saanut tontin tai tonttiosuuden aiempina vuosina.
  • Hakijan mahdollisia puolisotietoja ei täytetä hakemukseen. Puoliso tai muu rakentajakumppani voi liittyä prosessiin mukaan tontinvalintatilaisuudessa siten, että alkuperäiselle hakijalle tulee vähintään 50 % osuus kauppakirjasta tai maanvuokrasopimuksesta. Tästä minimivaatimuksesta voidaan poiketa esim. paritalohankkeissa tapauskohtaisesti.


Tonttihaun tärkeät päivämäärät

Hakuaika alkaa 10.9. klo 10
Hakuaika päättyy 2.10. klo 13

Sijoituslukujen arvonta viimeistään 5.10.
Infotilaisuus 9.10.
Ensimmäinen tontinvalintatilaisuus 8.11. klo 10-16

Toinen tontinvalintatilaisuus 22.11. klo 10-16
Kolmas tontinvalintatilaisuus 13.12. klo 10-16

Kutsut tilaisuuksiin lähetetään sähköisen järjestelmän kautta sijoitusluvun määräämässä järjestyksessä. Toinen ja kolmas tontinvalintatilaisuus järjestetään vain, mikäli tontteja on jäljellä edellisten tilaisuuksien jälkeen.

Tonttihaun yleiset ohjeet

Ohjeet 2018 (pdf, 150 Kt)
Överlåtelse 2018 (pdf, 146 Kt)
Instructions 2018 (pdf, 149 Kt)
(Ohjeita päivitetty 3.10.2018)

Tonttihaussa mukana olevat tontit

Taulukko ainoastaan vuokrattavista tonteista (pdf, 7 Kt)
Taulukko myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 110 Kt)
Kartat ainoastaan vuokrattavista tonteista (pdf, 2234 Kt)
Kartat myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 6117 Kt)

Yleiskartta omakotitonttihaun tonteista (jpg, 482 Kt)

Tonttien perustietoja voi selata karttapalvelustamme.

Infotilaisuuden 09.10.2018 esitykset

Tonttiyksikkö (pdf, 460 Kt)
Geotekniikkayksikkö (pdf, 2554 Kt)
Kaupunkisuunnittelukeskus (pdf, 2493 Kt)
Rakennusvalvontakeskus (pdf, 1059 Kt)

Kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmallit

Kauppakirjamalli (pdf, 124 Kt)
Maanvuokrasopimusmalli (pdf, 146 Kt)

Omakotitonttihaku perustuu Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen päätökseen 11.6.2018 § 88. Päätöksen tonttilistalla on mukana myös tontti 63001/2 osoitteessa Pajuniitty 7 (Järvenperä). Tontti on kuitenkin vedetty tästä tonttihausta pois, koska siihen liittyy vielä lisäselvitystä vaativia asioita.

Omakotitonttihaun tietosuojaseloste.