Syksyn 2019 omakotitonttihaku


Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen syksyllä 2019 järjestettävän omakotitonttihaun kautta.

Omakotitonttihaun tontinvalintatilaisuudet järjestettiin 8.11 ja 25.11. Kaikki syksyn 2019 omakotitonttihaun tontit ovat nyt varattuja. Omakotitonttihaun varaustilannetta pystyi seuraamaan tästä.

Omakotitonttihaun hakuaika on päättynyt.Tonttien hakuaika alkoi maanantaina 9.9.2019 ja päättyi perjantaina 27.9.2019 klo 13.00. Hyväksyttyjä hakemuksia tuli kaikkiaan 943 kappaletta. Tontinhakijoille arvottin järjestysnumerot hakuajan jälkeen suoritetussa sijoituslukujen arvonnassa 30.09.2019.

Tonttihakuun osallistuneet kutsutaan tai on kutsuttu arvonnan mukaisessa sijalukujärjestyksessä tontinvalintatilaisuuksiin, jotka järjestetään 8.11 ja 25.11.

Tonttihaussa on mukana 54 tonttia, joista 43 sijaitsee Lintuvaarassa, kolme tonttia Kurttilassa sekä Perusmäessä, kaksi tonttia Saunalahdessa sekä Kauklahdessa ja yksi tontti Niipperissä. Tontit ovat pinta-aloiltaan 472 m2 - 1050 m2 ja rakennusoikeuksiltaan 118 k-m2 - 258 k-m2. On tärkeää tutustua tonttien erityispiirteisiin huolella ennen tontinvalintapäätöksen tekemistä.

Niipperin tontti (81058/1) on ainoastaan myytävä tontti, joten vuokrausmahdollisuutta siinä ei ole. Muilta alueilta tontin voi joko vuokrata tai ostaa.

Tonttihakuun osallistuminen

Espoon omakotitonttihaku perustuu arvontaan, jossa kaikille tontinhakijoille arvotaan sijoitusluku hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan tontinvalintatilaisuuksiin sijoitusluvun suuruuden perusteella. Hakuaikana ei ole merkitystä, mistä tontista on kiinnostunut, vaan tontti valitaan vasta tontinvalintatilaisuudessa sijoitusluvun mukaisessa järjestyksessä.

Tonttihakuun voi osallistua täysi-ikäinen henkilö. Arvonnassa etusijalla eli ensimmäisessä arvontakorissa ovat ne hakijat, joiden kotikunta 1.1.2019 alkaen on keskeytyksettä ollut Espoo.

Tonttihaun tärkeät päivämäärät

Hakuaika alkaa 09.09.2019
Hakuaika päättyy 27.09.2019 klo 13:00
Infotilaisuus 09.10.2019 noin klo 17-19.30
Ensimmäinen tontinvalintatilaisuus 8.11.2019. klo 10-16
Toinen tontinvalintatilaisuus 25.11.2019 klo 10-16

Päivämäärät ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia. Tilaisuuksiin kutsutaan hakijat arvontanumeron perusteella: esimerkiksi infotilaisuuteen on aiempina vuosina kutsuttu 400-500 ensimmäistä arvontanumeron saanutta tontinhakijaa ja ensimmäiseen tontinvalintatilaisuuteen arvontanumerot 1-75. Nämä lukumäärät arvioidaan vuosittain riippuen hakijoiden ja tonttien lukumäärästä.

Tonttihaun yleiset ohjeet

Ohjeet 2019 (pdf, 95 Kt)
Överlåtelse 2019 (pdf, 92 Kt)
Instructions 2019 (pdf, 96 Kt)

Tonttihaussa mukana olevat tontit

Taulukko myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 83 Kt)
Kartat myytävistä tai vuokrattavista tonteista (pdf, 7754 Kt)
Yleiskartta omakotitonttihaun tonteista (jpg, 437 Kt)

Tonttien perustietoja voi selata karttapalvelustamme.

Infotilaisuuden esitykset 09.10.2019

Tonttiyksikkö (pdf, 320 Kt)
Kaupunkisuunnittelukeskus (pdf, 2419 Kt)
Rakennusvalvontakeskus (pdf, 1010 Kt)
Geotekniikkayksikkö (pdf, 4166 Kt)

Kauppakirja- ja maanvuokrasopimusmallit

Kauppakirjamalli (pdf, 71 Kt)
Maanvuokrasopimusmalli (pdf, 92 Kt)

Tonttihaun etenemisestä tiedotetaan näillä nettisivuilla. Yleistä tietoa Espoon tonttihaun periaatteista löytyy Usein kysyttyä omakotitonttien luovutuksesta linkistä.

Syksyn 2019 omakotitonttihaku perustuu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätökseen 3.6.2019 § 3. Päätöksen tonttilistalla on mukana myös tontti 50332/12 osoitteessa Talvilinnuntie 52 (Muuttolinnunmäki I). Tontti on kuitenkin vedetty tästä tonttihausta pois, koska siihen liittyy vielä lisäselvityksiä vaativia asioita.

Omakotitonttihaun tietosuojaseloste.