Ulkotarjoilualueiden vuokraaminen kesällä 2020

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Kaupunki pyrkii mahdollistamaan nykyisten ulkotarjoilualueiden laajentamisen ja uusien alueiden sijoittumisen mahdollisimman sujuvasti. Tällä sivulla esitettyjen ohjeiden mukaan toimittaessa voidaan alueen käyttöönotosta sopia yhden luukun periaatteella suoraan tonttiyksikön kanssa, eikä erillistä lupaa rakennusvalvonnasta tarvita. Tonttiyksikkö pyytää tarvittaessa toimenpiteen vähäisyyden arvioinnin rakennusvalvontakeskuksesta.

Ulkotarjoilualueiden vuokraamista kaupungin maalta haetaan kirjallisella hakemuksella (kirjeitse tai sähköpostitse). Lomake sivun lopussa. Hakemukseen tulee liittää:

 • asemapiirros, josta selviää alueen alustava rajaus ja kalusteiden sijoittuminen
 • uusien asiakaspaikkojen lukumäärä (tai tieto siitä, jos kyseessä on vain alueen laajennus paikkamäärän pysyessä ennallaan)
 • kuva ja/tai kuvaus, josta selviää kalusteet, materiaali ja väri
 • hakijan ravitsemusliikkeen kaupparekisteriote.

Hakemus toimitetaan Espoon kaupungin tonttiyksikköön. Ulkotarjoilualueista tehdään määräaikaiset maanvuokrasopimukset.

Hinnoittelu

Korvaus ulkotarjoilualueesta perustuu asiakaspaikkojen määrään ja laatuun (40 e / paikka anniskeluoikeudella ja 25e / muu paikka koko kaudelta). Mikäli aluetta laajennetaan vain väljyyden lisäämiseksi, ei siitä peritä lisäkorvausta. Vuokralaskut erääntyvät vasta kauden päättyessä 30.9.2020.

Ohjeita

 • Ulkotarjoilualuetta ei saa sijoittaa pelastustielle, nostopaikoille tai poistumisteiden eteen eikä maanpinnan esteettömyysmerkintöjen päälle. Ulkotarjoilualueesta ei saa aiheutua melua tai muita ympäristöhaittoja läheisyydessä sijaitseviin asuinhuoneistoihin.
 • Katuvarusteiden käyttäminen, hulevesikaivojen peittyminen, jakokaapeille pääsy, valaisimien huolto yms. teknisten järjestelmien käyttö ei saa estyä.
 • Mikäli ulkotarjoilualue halutaan varustaa maanpintaan asennettavilla puuritilöillä, tulee huomioida esteettömyys. Ravintolaan/kahvilaan johtavaa kulkuväylää ei saa varustaa korokkeilla. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös ulkotarjoilualueelle olla esteetön pääsy.
 • Ulkotarjoilualueen mainoslaitteet eivät saa olla kiinteitä. Niin kutsutut A-standit tulee sijoittaa siten, ettei jalankulku ja muu liikenne häiriinny. A-standit on poistettava yön ajaksi.
 • Ulkotarjoilualue varusteineen ja ilmoitustelineineen saa viedä korkeintaan puolet jalankulkualueen vapaasta leveydestä. Vapaan kulkuväylän leveyden tulee kuitenkin aina olla vähintään 150 cm.
 • Alue tulee aidata/erottaa ympäristöstään kevyellä köysiaitauksella, ja alueelle tuotavat kalusteet ja varusteet tulee sopeuttaa ympäristöön. Aurinko- ja sadesuojina voidaan käyttää mm. päivänvarjoja. Varjoissa voi olla ravitsemusliikkeen nimi.
 • Alueen perustamisessa tulee huomioida wc-paikkojen riittävyys (ks. Espoon seudun ympäristöterveyden ohje). 
 • Mahdollinen tupakointi alueella tulee harkita tapauskohtaisesti. Tupakointi ei saa aiheuttaa terveyshaittaa ympäristölle.
 • Yrittäjän on järjestettävä ja valvottava roskien käsittelyä siten, että ympäröivä alue pysyy siistinä.

Rakennusvalvontaan on oltava yhteydessä ennen terassin perustamista, mikäli

 • suunnitelmaan sisältyy raskaampi aitaus kiinteillä rakennelmilla kuten seinäkkeillä, katoksilla tai muilla vastaavilla
 • suunnitelmaan sisältyy puiden kaatamista
 • terassi sijaitsee muualla kuin kaupungin omistamalla alueella.