Ulkotarjoilualueiden vuokraaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ulkotarjoilualueiden vuokraamista kaupungin maalta haetaan kirjallisella hakemuksella (kirjeitse tai sähköpostitse). Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • asemapiirros, josta selviää alueen alustava rajaus ja kalusteiden sijoittuminen
  • asiakaspaikkojen lukumäärä
  • julkisivupiirustus, jossa on mahdollinen aita kuvattuna
  • selvitys ulkotarjoilualueen alustan rakenteesta
  • kalusteista kuva tai kuvaus, josta selviää kalustemateriaali ja väri
  • mahdollinen valaistussuunnitelma
  • hakijan ravitsemusliikkeen kaupparekisteriote

Hakemus toimitetaan Espoon kaupungin tonttiyksikköön. Ulkotarjoilualueista tehdään määräaikaiset maanvuokrasopimukset.

Ohjeita

Tarjoilualue tulee ensisijaisesti hoitaa kiinteistöstä käsin eikä tarjoilualueelle tule sijoittaa erillistä tarjoilupistettä. Ulkotarjoilualue ei saa haitata julkisen kaupunkitilan käyttöä, jalankulkua, pääsyä kiinteistöön, esteettömyyttä tai liikenneturvallisuutta eikä siitä saa aiheutua melua tai muita ympäristöhaittoja läheisyydessä sijaitseviin asuinhuoneistoihin.

Rakennusvalvontakeskukselta ei tarvitse hakea toimenpidelupaa, jos tarjoilualue toteutetaan aitaamattomana tai alueen rajaus toteutetaan mahdollisimman vähin rakentein, esim. kevyin köysikaitein. Kalusteet tulee sijoittaa suoraan katupinnoitteelle ilman lattiakoroketta. Aurinko- ja sadesuojina voidaan käyttää mm. päivävarjoja. Varjoissa voi olla ravitsemusliikkeen nimi.

Toimenpidelupa on haettava, jos tarjoilualue halutaan varustaa myynti- ja mainoslaitteilla tai kiinteillä rakenteilla, kuten esim. aita, lattiakoroke, katos, seinämä, tarjoilu- ja myyntikioski. Ulkotarjoilualueelle tulee olla esteetön pääsy.

Vaikka tarjoilualue ei vaatisi toimenpidelupaa, tulee sen soveltua ympäristöön ja kaupunkikuvaan sekä täyttää turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset.

Ulkotarjoilualue voidaan vaatia muutettavaksi tai purettavaksi, mikäli se on toteutettu myönnetyn toimenpideluvan tai edellä mainittujen ohjeiden vastaisesti.