Kaupunki hakee padeltoimijoita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kysymysten pohjalta lisätietoa padelin hausta, päivitetty 23.4.2021

Haku on suunnattu ensisijaisesti padel-toimijoille, mutta on mahdollista esittää vähäisessä määrin myös muita ulkoilulajeja, mikäli se sopii alueiden luonteeseen esim. isommille alueille. Alueen vuokra-aika on noin viisi vuotta. Perustelluista syistä alue voidaan kuitenkin vuokrata pidemmäksi ajaksi, mutta kuitenkin enintään 10 vuodeksi. Vuokrasopimuksen ehdon mukaisesti vuokra-ajan päätettyä vuokra-alue voidaan vuokrata uudelleen vuokralaiselle, mikäli sopimuksen ehdot on täyttänyt.

Nuottatien alueen pohjoisreunassa on varattu 150 m2 tila kerho- ja huoltorakennusten rakennusalueeksi. Kaupunki ei ole toteuttamassa tälle alueelle hanketta. Padelkentän toteuttajalla on mahdollista hakea vuokrattavaksi myös tämä alue ja hakea poikkeuslupaa muille käyttötarkoitukselle, esim. pienimuotoiselle kahvilalle.

Valitulle toimijalle annetaan tonttipäällikön valtakirja ja sillä voi hakea tarvittavat luvat ja aloittaa suunnittelun. Rakentaminen saa kuitenkin aloittaa vasta kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu. Suunnittelunajalta emme peri vuokraa.

Pysäköintipaikkojen rakentaminen on valitun toimijan harkinnassa emmekä velvoita toimijaa rakentamaan niitä. Alueen käyttäjät voivat tukeutua alueen yleisiin pysäköintipaikkoihin. Hakemuksessa kannattaa arvioida toiminnan vaatima parkkipaikkojen tarve.

...

Kaupunki hakee toimijoita padelkenttien toteuttamiseksi Toppelundissa, Martinniityssä, Puolarmaarissa, ja Nuottatiellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä käyttäen. Kentät tulee toteuttaa avokenttinä. Alueet luovutetaan vuokraamalla. Vuokra-aika on noin 5 vuotta.

Hakemus pyydettyine aineistoineen tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi 30.4.2021 klo 16 mennessä. Sähköpostin otsikoksi ”Haku / Padelkentät 2263/2021”.

Tarkemmat tiedot alueista, valintaperusteista ja hakumenettelyyn osallistumisesta ilmenevät hakumenettelyasiakirjasta ja sen liitteistä, jotka ovat ladattavissa oheisien linkkien kautta:

Linkki Toppelundin hakumenettelyn aineistoon.

Linkki Martinniityn hakumenettelyn aineistoon.

Linkki Puolarmaarin hakumenettelyn aineistoon.

Linkki Nuottatien hakumenettelyn aineistoon.


Lisätietoja: Sakar Taimouri, maankäyttöinsinööri, etunimi.sukunimi@espoo.fi