Maankäyttösopimus solmitaan kunnan ja maanomistajan välillä

Maankäyttösopimus solmitaan aina silloin, kun asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Sopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Samalla voidaan sopia esimerkiksi yleisten alueiden luovuttamisesta kaupungille. 

Sopimus valmistellaan sen jälkeen, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja mahdollisesti kaupunginvaltuuston käsittelyyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimusneuvotteluista vastaa tonttiyksikkö ja sopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus.

Käynnissä olevien asemakaavoitushankkeiden etenemistä voi seurata Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituskohteet-sivulla.