Yleisen alueen lunastaminen kaupungin tarpeisiin ja tontinosan lunastaminen

Espoon kaupunki pyrkii ensisijaisesti hankkimaan tarvitsemansa alueet omistukseensa vapaaehtoisilla kaupoilla. Mikäli kuitenkaan esimerkiksi kaikkia puistoa varten tarvittavia alueita ei saada hankittua vapaaehtoisesti, joudutaan turvautumaan yleisen alueen lunastukseen.  

Jotta tontti voidaan lohkoa ja viedä kiinteistörekisteriin, sen tulee olla koko alueeltaan samassa omistuksessa. Mikäli tontin omistusta ei onnistuta yhtenäistämään vapaaehtoisilla kaupoilla, se on mahdollista tehdä tontinosan lunastustoimituksella. Toimituksen suorittaa maanmittauslaitos, mikäli Espoon kaupunki on toimituksessa osapuolena.