Kaupungin tontit ja maa-alueet

Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä.

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla. Omakotitontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Asuntotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella tai erityiskohteissa ja korkean kysynnän tonteissa julkisella hakumenettelyllä tai hinta- tai laatukilpailulla. Yleisten rakennusten tontit osoitetaan ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan.

Kaupunki vuokraa maitaan lyhytaikaisesti moneen kuntalaisia, kunnallistekniikkaa tai rakentamista palvelevaan toimintaan. Lisäksi kaupunki myöntää mailleen maankäyttölupia lyhytkestoisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Kaupunki arvioi maankäyttösopimuskynnyksen ylittymisen ja neuvottelee maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa ennen kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksessa.

Espoon kaupungin maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015)

Vuosien 2018-2019 päättyneet tonttihaut

Ajankohtaista

Tonttiyksikkö on suljettu 15.-21.7.2019 (vkon 29). Henkilökunnan lomia on muutoinkin keskitetty heinäkuulle, joten käsittelyaika on tavanomaista pidempi.

Tonttiyksikkö muutti uusiin tiloihin vuoden 2019 alussa. Uusi osoitteemme on Tekniikantie 15, Otaniemi. Postilokero säilyi ennallaan PL 49. Uusissa tiloissamme ei ole asiakasvastaanottoa, joten henkilökohtaiseen käyntiin tulee aina sopia aika asiantuntijan kanssa.

Kaupunki hakee toteuttajaa kerrostalotonteille Haukilahden Toppelundin alueelle
Hintakilpailun piirissä on kahden talon kokonaisuus. Rakennusoikeutta hintakilpailun alueella on 3 000 kerrosneliömetriä. Hakuaika päättyy 14.8.2019 klo 12.

Kaupunki hakee toteuttajaa kerrostalotonteille Tapiolan Ahertajankulman alueelle
Hintakilpailun piirissä on neljän talon kokonaisuus. Rakennusoikeutta hintakilpailun alueella on 9 800 kerrosneliömetriä. Hakuaika päättyy 14.8.2019 klo 12.