Kaupungin tontit ja maa-alueet

Espoon kaupungin maaomaisuus on noin 10 800 ha eli vajaa kolmannes Espoon maapinta-alasta. Tonttiyksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä.

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla. Omakotitontteja vuokrataan ja myydään omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Asuntotontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan ammattimaiseen rakentamiseen. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella tai erityiskohteissa ja korkean kysynnän tonteissa julkisella hakumenettelyllä tai hinta- tai laatukilpailulla. Yleisten rakennusten tontit osoitetaan ensisijaisesti kaupungin omaan toimintaan.

Kaupunki vuokraa maitaan lyhytaikaisesti moneen kuntalaisia, kunnallistekniikkaa tai rakentamista palvelevaan toimintaan. Lisäksi kaupunki myöntää mailleen maankäyttölupia lyhytkestoisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Kaupunki arvioi maankäyttösopimuskynnyksen ylittymisen ja neuvottelee maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa ennen kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksessa.  

Maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet (valtuusto 9.11.2015): Linkki dokumenttiin .

Ajankohtaista

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten tontit Tapiolasta. Tarjousaika päättyy 29.6. klo 12.
Myytävät tontit sijaitsevat uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella korttelissa 12221 Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä. Tontin 7 rakennusoikeus on 3200 k-m2 ja tontin 8 rakennusoikeus 3300 k-m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla asuinkerrostalorakennusten (AK-1) määräalan Tapiolasta. Tarjousaika päättyy 9.3.2018 klo 12.
Myytävä määräala (tontit) sijaitsee uudella Tuuliniityn asemakaava-alueella korttelissa 12223 Tapiolan metroaseman sisäänkäynnin läheisyydessä. Myytävän määräalan rakennusoikeus on yhteensä 10890 k-m2.

Kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla AO-korttelialueita yhtiömuotoiseen toteutukseen. Hakuaika 31.1.2018 asti.
Myytävät tontit/tilat sijaitsevat Saunalahdessa ja Lintuvaarassa. Saunalahden myytävät kohteet ovat kooltaan 9911 m2 ja noin 3955 m2. Lintuvaaran omakotitontti on kooltaan 1623 m2 ja tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 324 kem2.

Espoon saaristoon suunnitteilla olevat kesämökkitontit
HS uutisoi 31.7. kesämökkitonttien kaavoitushankkeesta Espoossa ja tonttiyksikkökin saa uutisen pohjalta kyselyjä mökkitonteista. Kaavoitusprosessiin kuuluu monia vaiheita valitusmahdollisuuksineen, joten saattaa mennä vuosia ennen kuin saaristossa voi olla kaavaan pohjautuvia lainvoimaisia rakennuspaikkoja. Näin ollen tonttiyksikkökään ei ole suunnitellut rakennuspaikkojen luovutusmenettelyä. Kaavan etenemistä voi seurata Espoon yleiskaavoituksen sivuilta.