Rakennustyön aikaiset lomakkeet ja ohjeita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Työnjohtajat:
Vastaavan työnjohtajan hakemus ja täyttöohje
IV- ja KVV-työnjohtajan hakemus ja täyttöohje (pdf, 138 Kt)
Työnjohtajan ilmoitus vastuun päättymisestä (doc)
Työnjohtajan ilmoitus vastuun päättymisestä (pdf)
Työnjohtajan tehtävät kunnittain (doc)
   (Johtamis- ja ajankäyttösuunnitelma: ohjeet tekniseltä sihteeriltä)

Suunnittelijat (rakenne, pohjarakenne ja lvi):
Suunnittelijoiden esitys kelpoisuudesta eri suunnittelutehtäviin (lomakkeet 1, 3 ja 5)
Suunnittelijoiden koulutuksen ja työkokemuksen laskentataulukot (lomakkeet 2, 4 ja 6)

Aloituskokoukset:
Aloituskokouspöytäkirja (pdf, 158 Kt)
Talotekniikan aloituskokouspöytäkirja (pdf, 162 Kt)

Resurssisuunnitelmat:
Resurssisuunnitelman täyttö-ohje (pdf)
Rakennustekniset työt-resurssisuunnitelma (pdf)
KVV-resurssisuunnitelma (pdf)
IV-resurssisuunnitelma (pdf)

Tarkastusasiakirjat (muistilistat, selvitykset):
Maalämpökaivon tarkastusasiakirja ja loppuilmoitus
Iv-työn muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf)
Kvv-tarkastusasiakirjan malli, rakennuksen sisäpuoli (pdf, 133 Kt)
KVV-tarkastusasiakirjan malli, rakennuksen ulkopuoli (pdf, 117 Kt)
KVV-laitteistoselvitys (doc)

Loppukatselmuksen ilmoituslomake (pdf, 157 Kt)
Loppukatselmus / ohje (pdf)
Loppukatselmusmuistilista (pdf)
Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma (pdf, 1775 Kt)
Vastaavan TATE-suunnittelijan tarkastusasiakirja (doc)
Vastaavan TATE -suunnittelijan muistilista (doc)

Ohjeita suunnitelmien laatimiseen:
Työmaasuunnitelma
Rakennesuunnitelmat (pdf, 272 Kt)
Palo-osastointisuunnitelmat
Salaojasuunnitelmat (pdf, 264 Kt)
Pintavesisuunnitelmat (pdf, 270 Kt)
KVV- ja IV-suunnitelmat (pdf, 272 Kt)
Tarkastusasiakirja, valvonta- ja kosteudenhallintasuunnitelmat
Rakennuksen kosteudenhallinta (ohje) (pdf, 287 Kt)
Rakennusaikainen kosteudenhallinta (pientalot) -lomake (doc, 146 Kt)
Taloteknisessä suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon otettavia asioita
Erityisryhmien asuinrakennusten suunnittelu (pdf, 285 Kt)

Muita ohjeita:
Maanpäällinen louhinta (pdf, 264 Kt)
HSY:n vesi- ja jätehuollon putkien ja rakenteiden läheisyydessä työskentely (pdf, 1702 Kt)
Vastaavien pohjarakenne-, rakenne- ja talotekniikan suunnittelijoiden nimeäminen (pdf, 278 Kt)
TATE-suunnittelijan ohje
Pientalojen rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmien sähköinen toimitus (pdf, 21 Kt)
Rakennetekniikan katselmukset ja työmaakäynnit (pdf, 278 Kt)
Rakenne- ja talotekniikan korjaus- ja muutostyöt, ohje (pdf, 279 Kt)
Maalämpökaivon poraus tai lämmönkeruuputkiston asentaminen (pdf, 356 Kt)
Erityismenettely Espoossa (pdf, 317 Kt)
Katselmukset 1.9.2014 lähtien


Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä  (1.7.2013 alkaen)
Liite 1: Mitä eroa on tyyppihyväksynnällä ja CE-merkinnällä
Liite2 : Rakennustuotteiden kelpoisuus, tarkastusasiakirjan mallilomake (pdf, 24 Kt)
Liite 3: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, vuokaavio (pdf, 20 Kt)
Liite 4: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, tarkastusasiakirjan ohjeistus (pdf, 22 Kt)
Liite 5: Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, muu ohjeistus ja menettelytavat (pdf, 37 Kt)