Työnjohtajat


Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet tästä.
Lomakkeet tästä.

Tarvittavat työnjohtajat ovat vastaava työnjohtaja (VTJ), kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos ne laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi ovat tarpeen. Jos rakennustyö tai osa siitä (esim. perustaminen, kantava runko) on vaativa, voidaan edellyttää myös muita erityisalojen työnjohtajia.Työnjohtajien kelpoisuus
 

Työnjohtajilta edellytetään säädösten mukaista koulutusta ja kokemusta työtehtävän vaativuusluokan mukaisesti. Tehtävien vaativuusluokista tehdään esitys (pdf, 184 Kt) rakennuslupaa haettaessa. Luokat merkitään esitettyinä tai muutettuina lupapäätökseen. Luokkia voi joutua rakennustyön aikana muuttamaan, kun tarkemmat suunnitelmat valmistuvat. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee työnjohtajien ilmoitukset tai hakemukset Espoon lomakkeilla. Molemmissa on oltava työnjohtajan suostumus.

Ilmoitus tehdään, kun henkilö on hyväksytty työnjohtajaksi enintään viittä vuotta aikaisemmin vastaavanlaiseen (tarkoittaa yleensä samaa tai vaativampaa vaativuusluokkaa) rakentamishankkeeseen Espoossa. Muutoin tehdään hakemus, jonka liiitteillä osoitetaan työnjohtajan kelpoisuus.
 

Työnjohtajailmoitukset voidaan käsitellä aloituskokouksessa (ks. Aloituskokouspöytäkirja (pdf, 158 Kt)  kohta 3.), jos siitä on etukäteen sovittu.

Muutoin työnjohtajahakemukset ja ilmoitukset liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan ennen aloituskokouksen tilaamista joko kirjeitse tai tuomalla asiakaspalveluumme.
Tiedustelut: Tekninen sihteeri, Katri Nurho p. 043 8273 522 / rava.kirjaamo@espoo.fi Huomioikaa, että henkilötietoja sisältävien dokumenttien toimittaminen salaamattomana sähköpostina ei turvaa lakisääteistä yksilönsuojaa. (EU:n uusi tietosuoja-asetus, astui voimaan 25.5.18)
Uudesta tietosuoja-asetuksesta huolimatta voitte edelleen käyttää vanhoja lomakkeita; Vastaava työnjohtaja -lomake (pdf, 239 Kt) ja IV- ja KVV-työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake (pdf, 138 Kt)

Työnjohtajapapereita ei ole vielä mahdollista ladata sähköiseen lupapalveluumme, sillä ne eivät kulkeudu sitä kautta työnjohtajakäsittelyn tietoon.

 

HUOMIOIKAA, että lomakkeista löytyvät allekirjoitukset, hakemusten liitteinä on kopioita opintotodistuksista ja työtodistuksista ja näitä tukemaan referenssiluettelo 2 todistajan allekirjoituksella


Työnjohtajahakemusten käsittelyaika noin reilu viikko, riippuen siitä, onko liitteenä kaikki tarvittavat dokumentit.

Tieto työnjohtajakäsittelyn statuksesta ja annettu päätös on luettavissa sähköisen asiointipalvelun Vastuuhenkilöt-välilehdeltä.

Työnjohtajien lukumäärä ja ajankäyttö


Työnjohtajilla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus johtaa rakennustyötä säädösten edellyttämällä tavalla. Suurissa kohteissa on laadittava resurssisuunnitelmat, joista selviää työmaan työnjohdon ja muun henkilöstön lukumäärä. Pienemmissä kohteissa, joissa työnjohtaja on vain osa-aikaisesti työmaalla, selvitetään riittävä läsnäolo lomakkeiden  Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma (pdf, 1775 Kt)  sekä Tyonjohtajan tehtävät kunnittain (doc, 109 Kt)  avulla. Asiat esitellään rakennusvalvonnalle aloituskokouksissa. 

TYÖNJOHTAJALOMAKKEET, -OHJEET JA RESURSSISUUNNITELMAT ALLA: