Työnjohtajat


Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet tästä.
Lomakkeet tästä.
 

Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona)


Tarvittavat työnjohtajat ovat vastaava työnjohtaja (VTJ), kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos ne laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi ovat tarpeen. Jos rakennustyö tai osa siitä (esim. perustaminen, kantava runko) on vaativa, voidaan edellyttää myös muita erityisalojen työnjohtajia.Työnjohtajien kelpoisuus
 

Työnjohtajilta edellytetään säädösten mukaista koulutusta ja kokemusta työtehtävän vaativuusluokan mukaisesti. Tehtävien vaativuusluokista tehdään esitys (pdf, 184 Kt) rakennuslupaa haettaessa. Luokat merkitään esitettyinä tai muutettuina lupapäätökseen. Luokkia voi joutua rakennustyön aikana muuttamaan, kun tarkemmat suunnitelmat valmistuvat. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee työnjohtajien ilmoitukset tai hakemukset Espoon lomakkeilla. Molemmissa on oltava työnjohtajan suostumus.

Ilmoitus tehdään, kun henkilö on hyväksytty työnjohtajaksi enintään viittä vuotta aikaisemmin vastaavanlaiseen (tarkoittaa yleensä samaa tai vaativampaa vaativuusluokkaa) rakentamishankkeeseen Espoossa. Muutoin tehdään hakemus, jonka liiitteillä osoitetaan työnjohtajan kelpoisuus.
 

Työnjohtajailmoitukset voidaan käsitellä aloituskokouksessa (ks. Aloituskokouspöytäkirja (pdf, 158 Kt)  kohta 3.), jos siitä on etukäteen sovittu.

Muutoin työnjohtajahakemukset ja ilmoitukset liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan ennen aloituskokouksen tilaamista ((joko kirjeitse tai tuomalla asiakaspalveluumme)).

KORONAVIRUSTILANTEEN VUOKSIrakennusvalvonta työskentelee etänä alkaen 13.3. 2020

VAIN sähköisesti toimitetut työnjohtajapaperit päätyvät käsittelyyn.

Toimitusosoite rava.kirjaamo@espoo.fi  

Esikäsittely on ruuhkautunut. Käsittelyajat lähemmäs 2 viikkoa.

Viikoilla 29 ja 30 ei käsittelyä

HUOLEHDITHAN, että hakemusten mukana ovat:
-kopiot opintotodistuksista
-referenssiluettelo aiemmista työkohteista
-työtodistuksista kopioita

Jollei ole, lähetämme lisäselvityspyynnön ja päätös lykkääntyy taas viikolla


HUOMIOIKAA, että henkilötietoja sisältävien dokumenttien toimittaminen salaamattomana sähköpostina ei turvaa lakisääteistä yksilönsuojaa. (EU:n tietosuoja-asetus, astui voimaan 25.5.18).

Tiedustelut ti-pe: Tekninen sihteeri, Katri Nurho p. 043 8273 522 / Ei 30.6-11.8.21 välisenä aikana. Tuolloin yhteys rakennusvalvonnan asiointipalveluun p. 09 81625300
etunimi.sukunimi@espoo.fi (sähköisestä asiointipalvelusta näet työnjohtajapäätökset, katso alla)

Päätöksistä EI ENÄÄ LÄHETETÄ leimattuja lomakkeita.

Päätös ja käsittelyn tilanne on luettavissa SÄHKÖISEN ASIOINTIPALVELUN VASTUUHENKILÖT-VÄLILEHDELTÄ

 

HUOMIOIKAA, että lomakkeista löytyvät allekirjoitukset, hakemusten liitteinä on kopioita opintotodistuksista ja työtodistuksista ja näitä tukemaan referenssiluettelo 2 todistajan allekirjoituksella


Työnjohtajien lukumäärä ja ajankäyttö


Työnjohtajilla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus johtaa rakennustyötä säädösten edellyttämällä tavalla. Suurissa kohteissa on laadittava resurssisuunnitelmat, joista selviää työmaan työnjohdon ja muun henkilöstön lukumäärä. Pienemmissä kohteissa, joissa työnjohtaja on vain osa-aikaisesti työmaalla, selvitetään riittävä läsnäolo lomakkeiden  Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma (pdf, 1775 Kt)  sekä Tyonjohtajan tehtävät kunnittain (doc, 109 Kt)  avulla. Asiat esitellään rakennusvalvonnalle aloituskokouksissa. 

TYÖNJOHTAJALOMAKKEET, -OHJEET JA RESURSSISUUNNITELMAT ALLA: