Rakenne- ja talotekniikan suunnittelijat ja suunnitelmat

Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet täältä ;          
Suoraan lomakkeisiin
tästä.

Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona)

Suunnittelijat ilmoitetaan rakennuslupaa haettaessa

  1. Hankkeen toteutuksessa tarvittavat eri suunnittelutehtävät vaativuusluokkineen määritetään kohdan Rakennustekniikka ennen luvan hakemista mukaisesti.
  2. Suunnittelijoiden on annettava suostumus ilmoitettaviin tehtäviin. Lisäksi suunnittelija ilmoittaa suostumuksensa osallistua rakennustyön valvontaan ja tarkastuksiin.  
  3. Suunnittelijan on osoitettava kelpoisuutensa alla olevilla lomakkeilla.
  4. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa suunnittelijat (pdf, 304 Kt), kun kohdat 1-3 ovat kunnossa.

Uudisrakennuksessa ilmoitetaan tehtävien töiden mukaisesti vähintään pohjarakenne-, rakenne- ja lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto- ja ilmanvaihtosuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä vastaava pohjarakenne- rakenne- ja talotekniikan suunnittelijat (pdf, 278 Kt), jos suunnittelutehtävät tai muut syyt edellyttävät useampaa kuin yhtä ilmoitettavaa vastuullista suunnittelijaa.


Rakennusvalvonnassa esiteltävät ja sähköisesti arkistoitavat suunnitelmat
määrätään lupapäätöksessä. Luvan myöntämisen jälkeen suunnittelija varaa esittelytilaisuuden. Suunnittelutehtävään ilmoitettu ja erityisalan vastaava suunnittelija esittelevät suunnitelmat ellei tosin sovita.

Pientalojen rakenne-, iv- ja kvv-suunnitelmien sähköinen toimitus (pdf, 21 Kt)

LOMAKKEISTO JA OHJEITA ALLA: