Kosteudenhallinta Espoossa, Kuivaketju10


Lomakkeet tästä.

Pientalon rakentamisessa suositellaan noudatettavaksi tämän sivun periaatteita. Kuivaketju10 antaa pientalon rakentajalle valmiit työkalut kosteudenhallintaan.

Toimenpiteet ennen rakennusluvan hakua:


Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsee kosteuskoordinaattorin, jonka kanssa laaditaan kosteudenhallinalle laatutavoitteet. Laatutavoitteet siirretään tarjousasiakirjoihin ja urakkasopimuksiin.

Suunnitteluvaiheessa etsitään mahdollisimman kosteusriskittömät suunnitteluratkaisut ja määritetään lähtötiedot työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle.


Rakennusluvan hakeminen ja lupamääräykset:


Rakennuslupahakemuksessa ilmoitetaan hankkeen kosteudenhallinnasta vastaava kosteuskoordinaattori. Lisäksi on toimitettava kosteudenhallintaselvitys, ellei hanke ilmoita noudattavansa Kuivaketju10:ä tai muuta vastaavan tasoista ja yleisesti hyväksyttyä menettelytapaa. Netistä löytyy Googlaamalla lisätietoja kosteudenhallintaselvityksestä.

Edellisen perusteella rakennusvalvonta päättää, määrätäänkö rakennuslupapäätöksessä kosteudenhallintaa koskevia toimenpiteitä kuten MRL 150 d § mukainen erityismenettely. Noudatettaessa Kuivaketju10:ä määräyksiä ei yleensä tarvita.


Toimenpiteet kun rakennuslupa on myönnetty:

Rakenne- ja talotekniikan suunnittelijat esittelevät kosteudenhallintaan liittyvät ratkaisut Kuivaketju10:n kohdekohtaisesti täydennettyjen todentamisohjeiden (Riskit 1-8) avulla. Todentamisohjeet löytyvät aukeavan sivun kohdasta "Toimintaohjeet > työmaatoteutus > Kuivaketju10 - Todentamisohje"

Työmaan käynnistyessä tehdään kosteudenhallintaselvityksen perusteella  varsinainen työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Sen ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirjan on oltava käytettävissä aloituskokouksessa ja katselmuksissa.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa kosteudenhallintakoordinaattorin on todettava tarkastusasiakirjaan ja sen yhteenvetoon, että kosteudenhallinta on rakentamisen ketjussa onnistuneesti hoidettu ja siten rakennus on terveellinen ja otettavissa käyttöön. Lisäksi on todettava, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen on otettu mahdollisesti sovitut tai määrätyt terveellisyyteen vaikuttavat rakennuksen käytönaikaiset seurantatoimenpiteet.