Aloituskokous ja talotekniikan aloituskokous

 

Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet tästä.

Lomakkeet tästä.
 

Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona)
 

Aloituskokous määrätään lupapäätöksessä yleisesti pientalosta alkaen. Vastaava työnjohtaja sopii kokouksesta ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista. Kokouksessa on läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa rakennus-, pohjarakenne- ja rakennesuunnittelijalijat sekä rakennustyön valvojat. Kokouksessa rakennusvalvontaviranomainen arvioi, onko hankkeeseen varattu riittävästi oikein kohdistettuja resursseja, jotta perustellusti voidaan olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säädösten ja määräysten mukainen lopputulos. Aloituskokouspöytäkirjassa (pdf, 158 Kt) on listattu etukäteen laadittavat asiakirjat, joiden on oltava käytettävissä kokouksessa. 


Ennen aloituskokousta:    
 

 1. Huolehdi vastaavan  ja ulkopuolisten KVV-töiden työnjohtajien hakemuksista ja ilmoituksista ohjeiden mukaisesti. Ilmoitukset voidaan käsitellä aloituskokouksessa, jos siitä on etukäteen sovittu.
   
 2. Laadi aloituskokouspöytäkirjassa (pdf, 158 Kt) (pdf, 137 Kt)) mainitut asiakirjat ja toimita niistä sovitut etukäteen rakennusvalvontaan.
   
 3. Sovi hankkeessa käytettävä tarkastusasiakirja ja nimeä rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat ohjeen mukaan. Muista tuotehyväksyntämenettely.
   
 4. Huolehdi luvassa määrätyistä muista aloittamiseen liittyvistä asioista
   
 5. Kokouksen jouduttamiseksi olisi toivottavaa, että pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmat olisi esitelty rakennusvalvonnassa.
 

Talotekniikan aloituskokous  määrätään yleisesti paritaloista alkaen. Vastaava työnjohtaja sopii kokouksesta ennen kuin taloteknisiä järjestelmiä asennetaan rakennuksen sisäpuolelle. Kokouksessa on yleensä läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, sekä talotekniikan suunnittelijat, työnjohtajat ja valvojat. Ennen talotekniikan aloituskokousta
 

 1. Huolehdi IV- ja KVV-työnjohtajien hakemuksista ja ilmoituksista ohjeiden mukaisesti
 2. Esittele talotekniikan suunnitelmat rakennusvalvonnassa
 3. Huolehdi yllä olevista kohdista talotekniikan osalta  


OHJEITA JA LOMAKKEITA ALOITUSKOKOUKSEEN ALLA